Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids maģistra profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Automātika un datortehnika
Nosaukums 3D datorspēles veiktspējas un grafikas uzlabošana, izmantojot globālā izgaismojuma metožu ģenerētas tekstūras
Nosaukums angļu valodā Enhancement of 3D Computer Game Performance and Graphics Using Textures Generated by Global Illumination Methods
Struktūrvienība 12600 Viedo datortehnoloģiju institūts
Darba vadītājs Aleksandrs Sisojevs
Recenzents docents A. Ozols
Anotācija 3D datorspēles veiktspējas un grafikas uzlabošana izmantojot globālā izgaismojuma metou ģenerētas tekstūras. Darba autors Mārtiņš Frīdenbergs, darba vadītājs dr.sc.ing. Aleksandrs Sisojevs. Darbā apskatīti un analizēti globālā izgaismojuma algoritmi un iespējamība tos izmantot 3D spēļu vides uzlabošanai. Darba mērķis: Izveidot programmatūru, ar kuru būtu iespējams analizēt vai tekstūras, kuras ir ģenerētas ar globālās izgaismošanas metodēm, ir spējīgas uzlabot datorspēles veiktspēju un grafiku. Darba uzdevumi: 1. apskatīt un aprakstīt globālās izgaismošanas metodes; 2. apskatīt un realizēt 3D modeļu izstrādes un grafisko dzinēju risinājumus; 3. veikt globālā izgaismojuma tekstūru ģenerēšanu balsoties uz 3D modeļiem un izgaismes objektiem; 4. izstrādāt 3D datorspēles vidi globālā izgaismojuma tekstūru analīzei. Darbā secināts, ka globālā izgaismojuma algoritmu ģenerētas tekstūras var uzlabot spēles grafisko izskatu bez novērojamas veiktspējas samazināšanās. Globālā izgaismojuma tekstūru vietā ir daudz lietderīgāk izmantot izgaismojuma kartes, kas veidotas izmantojot globālā izgaismojuma metodes. Darbā arī secināts, ka šāda metodika neder spēlēm ar dinamiskiem ne-spēlētāja objektiem objektam mainot savu novietojumu vai formu globālā izgaismojuma tekstūra kļūst neatbilstoša esošajai situācijai. Atslēgas vārdi: 3D spēles, globālā izgaismošana, izgaismojuma tekstūras. Darbs satur 76 lapas, 66 attēlus, 1 tabulu, 5 formulas, 6 pielikumus un 22 izmantoto literatūras avotu sarakstu.
Atslēgas vārdi 3D spēles, globālā izgaismošana, izgaismojuma tekstūras
Atslēgas vārdi angļu valodā 3D games, global illumination, lightmap textures
Valoda lv
Gads 2014
Darba augšupielādes datums un laiks 21.01.2014 22:44:06