Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Būvniecība
Nosaukums "Monolīta dzelzsbetona dzīvojamā ēka"
Nosaukums angļu valodā "Cast in-place concrete residential building"
Struktūrvienība 24000 Būvniecības inženierzinātņu fakultāte
Darba vadītājs L.Gaile
Recenzents U.Lencis
Anotācija Izstrādāts bakalaura darbs sastāv no divām daļām. Pētnieciskā daļā ir veikta tēraudbetona kompozīto siju robežstāvokļu analīze. Pamatojoties uz 4.Eirokodeksa 1.daļas un kompozīta tērauda projektēšanas literatūru ir izpētītas tēraudbetona pārseguma pielietošanas principi, robežstāvokļu aprēķina principi, ka arī definēti veicamās analīzes izejas dati. Apkopojot aprēķina rezultātus ir izstrādāti un izanalizēti 3 grafiki. Tos varēs izmantot ka palīglīdzekļi tēraudbetona kompozīto siju projektēšanā. Iegūtie rezultāti parāda kā kompozīta tēraudbetona sijas izmantošana būvniecībā sanāk par 27% efektīvāka nekā profiltērauda sijas izmantošana. Maksimālais laidums ko var pārsegt ar pētāmo tēraudbetona kompozīto siju variāciju ir 17m. Inženierprojekta daļā ir izstrādāts monolītās dzīvojamās ēkas jaunbūves projekts. Ēkas konstruktīva shēma ir karkass ar nesošām kolonnām un gāzbetona ārsienu aizpildījumu. Paskaidrojumu sadaļā ir aprakstīts kopējais objekta raksturojums, nesošo elementu konstruktīvo variantu salīdzinājums, ka arī inženierkomunikācijas risinājumi. Tāpat ir atrisināti jautājumi par būvdarbu organizāciju un tehnoloģiju, darba aizsardzību, ugunsdrošību, vides aizsardzību un objekta ekonomiskiem rādītājiem. Stabveida dzelzsbetona pamatam, monolītai dzelzsbetona kolonnai un monolītam bezsiju pārsegumam aprēķinu daļā ir veikts elementu dimensionējums un statiskās pārbaudes. Aprēķiniem tiek pielietotas gan analītiskās metodes, gan GEM programmas. Grafiskajā sadaļā ir izstrādāti būves plāni un griezumi, fasādes un ģenerālplāns, nesošo konstrukciju rasējumi, un elementu savienojuma mezgli, būvdarbu organizācijas plāns, tehnoloģijas rasējumi un kalendārais grafiks. Diplomdarbs ir uztaisīts datorsalikumā Latviešu valodā, grafiskā daļa izstrādāta ar programmu Autodesk AutoCAD 2010. Bakalaura darba apjoms: 168lpp., 41 attēls, 36 tabulas, 31 informācijas avots, 6 pielikumi un 8 A1 rasējumu lapas.
Atslēgas vārdi Monolītais dzelzsbetons, dzīvojamā ēka, tēraudbetona kompozīta sija, robežstāvokļu analīze
Atslēgas vārdi angļu valodā Cast-in-place concrete, residential building, composite beams, failure modes analysis
Valoda lv
Gads 2014
Darba augšupielādes datums un laiks 21.01.2014 20:08:10