Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids maģistra profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Ģeomātika
Nosaukums "Zemes lietošanas veidu aktualizācija, izmantojot tālizpētes materiālus"
Nosaukums angļu valodā "Land use update from remote sensing"
Struktūrvienība 24100 Transportbūvju institūts
Darba vadītājs J.Zvirgzds
Recenzents M.reiniks
Anotācija Maģistra darbā Zemes lietošanas veidu aktualizācija no tālizpētes apkopota informācija par zemes lietošanas veidiem Latvijā, tālizpētes sistēmām un tālizpētes datiem. Zemes lietošanas veidus uzkrāj Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmā, galvenokārt pamatojoties uz kadastrālajā uzmērīšanā iegūtiem datiem. Savukārt kadastrālā uzmērīšana ir neregulārs un ļoti bieži vienreizējs process, bet zemes izmantošana un zemes segums laika gaitā var mainīties. Tālizpēte ir iespēja zemes lietošanas veidus aktualizēt biežāk un regulāri, tādējādi nodrošinot aktuālus datus nodokļu aprēķinam. Darbā apskatīta esošo Ministru kabinetā apstiprināto kritēriju piemērošanas iespēja tālizpētes datu analīzei un nepieciešamā rezultāta ieguvei. Secināts, ka zemes lietošanas veidus zeme zem ūdeņiem, mežs, aramzeme iespējams noteikt no tālizpētes materiāliem. Zemes lietošanas veidu kritēriji attiecībā uz tālizpētes iespējām ir nepilnīgi, jo balstās uz cilvēka klātbūtni apvidū. Tāpat secināts, ka esošie kritēriji neatspoguļo visus iespējamos zemes virsmas seguma veidus, piemēram, dabiskas pļavas, kas nav lauksaimniecībā izmantojamas.
Atslēgas vārdi zemes lietošanas veidi, tālizpēte, interpretācija, NĪVKIS
Atslēgas vārdi angļu valodā land use/cover types, remote sensing, interpretation, Real Estate Information System
Valoda lv
Gads 2014
Darba augšupielādes datums un laiks 21.01.2014 15:29:50