Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Būvniecība
Nosaukums "Sporta komplekss Ādažos"
Nosaukums angļu valodā "Sports complex in Adazhi Research"
Struktūrvienība 24000 Būvniecības inženierzinātņu fakultāte
Darba vadītājs A.Korjakins
Recenzents T.Kidiks
Anotācija Mūsdienās būvniecībā aktuāls ir ekonomiskais aspekts, tāpēc tiek meklēti ekonomiski izdevīgākie konstrukciju risinājumi. Pētnieciskajā daļā ir veikts koka- metāla kopņu racionālas izvēles pamatojums inženierdaļas sporta kompleksa sporta zālei. Pamatojoties uz literatūru, ir izpētīts koka kopņu ģeometrijas un materiālu izvēles varianti, vispārējs raksturojums un aprēķina metodika. Balstoties uz iegūto teorētisko informāciju, ir veikts 18 m laiduma 6 atšķirīgu režģojumu trīsstūrveida kopņu salīdzinājums pie variēta augstuma. Par salīdzināšanas kritērijiem izvirzīta masa, pašizmaksa un ilgtermiņa ekspluatācijas izmaksas ievērojot zem kopnes esošā apkurināmā telpas tilpuma apkures izmaksas 10 gadu ilgam periodam. Darbā iegūtie aprēķina rezultāti apkopoti tabulu, grafiku un diagrammu veidā, uzskatāmi atainojot masas un izmaksu izmaiņu tendences, iezīmējot racionālākos risinājumus un efektivitātes apgabalus. No iegūtajiem pētījuma rezultātiem, noteiktas kopņu masas izmaksas. Gala variantā izvēlēts racionālākais kopnes variants, kurš tālāk izmantots inženierprojekta daļā. Inženierdaļā ir izstrādāts projekts trīsstāvīgam Sporta kompleksam Ādažos. Sporta komplekss sastāv no vairākiem apjomiem: sporta zāles, nomas telpu bloka, atpūtas telpām un fitnesa zāles. Katram apjomam ir savs konstruktīvais risinājums. Sporta zāle un nomas telpu bloks ir koka karkasa, atpūtas telpas un fitnesa zāle mūrētas no FIBO keramzītbetona blokiem ar monolīta dzelzsbetona starpstāvu un tērauda jumta pārsegumiem. Sporta zālei un mūra apjomiem ir pāļu pamati, pārējiem lentveida un stabveida monolīta dzelzsbetona. Darbā ir veikti pāļu pamata un sporta zāles karkasa konstrukciju kontrolaprēķini. Atrisināti būvniecības organizācijas un tehnoloģijas, darba drošības un vides aizsardzības jautājumi. Veikts tāmju aprēķins. Grafiskajā daļā ir izstrādāti būves arhitektūras rasējumi (genplāns, plāni, griezumi, fasādes), nesošo konstrukciju plāni un griezumi, sporta zāles karkasa elementu darba rasējumi, darba organizācijas plāni un būvdarbu kalendārais grafiks. Darbs veidots datorrakstā latviešu valodā, grafiskā daļa izstrādāta ar datorprogrammu AutoCad. Darba apjoms: 190 lpp, 4 pielikumi un 37 informācijas avoti, 8 A1 un 3 A0 rasējuma lapas.
Atslēgas vārdi Koka- metāla kopne racionāla izvēle
Atslēgas vārdi angļu valodā timber-metal truss
Valoda lv
Gads 2014
Darba augšupielādes datums un laiks 21.01.2014 10:11:19