Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Professional Engineer
Title of the study programm Fire Safety and Civil Protection
Title in original language Naftas produktu glabāšanas un pārstrādes objektu sprādzienbīstamība un ugunsbīstamība
Title in English Explosion and Fire Hazard of Oil Products Storage and Processing Facilities
Author Edijs Laterers
Department 22200 Institute of Labour and Civil Safety
Scientific advisor G.Kiseļovs
Reviewer A.Jemeļjanovs, prof., Dr.habil.sc.ing.
Abstract Šajā darbā - Naftas produktu glabāšanas un pārstrādes objektu sprādzienbīstamība un ugunsbīstamība, tiek pētīta naftas produktu uzglabāšanas un pārstrādes uzņēmumu nozares sprādzienbīstamība un ugunsbīstamība. Diplomprojektā tiek analizēti sprādzienbīstamības un ugunsbīstamības jēdzieni, kā arī galvenās naftas produktu īpašības, kas rada ugunsbīstamības un sprādzienbīstamības riskus. Darbā tiek apskatīti arī normatīvie dokumenti, kas reglamentē naftas produktu pārkraušanas industrijas sprādzienbīstmības un ugunsbīstamības pieļaujamos riskus, kā arī valsts un pašvaldības institūcijas, kas uzrauga normatīvos aktos uzlikto pienākumu izpildi. Diplomprojektā ir aplūkota arī SIA Ventspils nafta termināls naftas un naftas produktu pārkraušanas, uzglabāšanas un eksportēšanas termināļa atbilstība Latvijas normatīvajos aktos noteiktajām prasībām attiecībā uz sprādzienbīstamību un ugunsbīstamību, apskatītas atbilstoši tiesību aktu prasībām izstrādātās SIA Ventspils nafta termināls procedūras, nolikumi un instrukcijas, kas reglamentē uzņēmuma darbību sprādziendrošībā un ugunsdrošībā, kā arī analizēta sprādzienbīstamības un ugunsbīstamības risku samazināšanas pasākumu efektivitāte un lietderība. Šajā darbā noteiktās sprādzienbīstamās vides zonas ir atspoguļotas un salīdzinātas ar VNT noteiktajiem sprādzienbīstamības zonējumiem, kā arī sprādzienbīstamo zonu attālumiem no tehnoloģiskajām iekārtām. Balstoties uz mērījumos iegūto datu salīdzinājumu ar VNT noteiktajiem, darbā ir izvērtēta precīzākā sprādzienbīstamības un sprādzienbīstamo zonu attālumu noteikšanas metodika, kas ļauj atspoguļot reālo sprādzienbīstamības situāciju konkrētā tehnoloģiskajā iekartā, telpā vai teritorijā. Diplomprojektā ir izvērtēta sprādzienbīstamās vides radīto risku būtiskā ietekme uz vispārējo naftas produktu glabāšanas un pārstrādes nozares drošību, kā arī pamatots nozīmīgums precīzu sprādzienbīstamības risku novērtējumu veikšanai naftas produktu glabāšanas un pārstrādes objektos. Darbā ir aprakstīta arī sprādzienbīstamās vides zonu un to robežu noteikšanas metodika, kā arī izklāstīts un pamatots precīzas sprādzienbīstamās vides zonu noteikšanas būtiskumu un nepieciešamību noteikt likumdošanā metodiku, pēc kuras veicams sprādzienbīstamās vides novērtējumu.
Keywords Naftas produktu glabāšanas un pārstrādes objektu sprādzienbīstamība un ugunsbīstamība
Keywords in English Explosion and Fire Hazard of Oil Products Storage and Processing Facilities
Language lv
Year 2014
Date and time of uploading 22.01.2014 18:13:24