Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Professional Engineer
Title of the study programm Fire Safety and Civil Protection
Title in original language Iespējamo katastrofu novērtēšana un pārvaldīšanas pasākumi Rēzeknes novadā
Title in English The Potential Disaster Assessment and Management Measures in Rēzekne Region
Author Ilmārs Vaičuļs
Department 22200 Institute of Labour and Civil Safety
Scientific advisor O.Poskrjobiševs
Reviewer I.Jurčs, Rēzeknes Augstskola
Abstract Diplomprojekta nosaukums ir Iespējamo katastrofu izvērtējums un pārvaldīšanas pasākumi Rēzeknes novadā. Diplomprojektu izstrādāja Rīgas Tehniskās universitātes 2. kursa students Ilmārs Vaičuļs. Diplomprojekta vadītājs pr.vid. aizs. maģistrs Oļegs Poskrjobiševs Diplomprojekta mērķis ir izvērtēt iespējamās katastrofas un izstrādāt to pārvaldīšanas pasākumu plānu Rēzeknes novadā. Diplomprojekta uzdevumi: 1. apzināt iespējamos apdraudējumus Rēzeknes novadā; 2. apzināt iespējamo apdraudējumu sekas un ietekmi; 3. izstrādāt kartogrāfisko materiālu ar ķīmiskās vielas noplūdes scenārijiem Rēzeknes novadā; 4. dot priekšlikumus Rēzeknes novada pašvaldībai ķīmisko avāriju novēršanai. Projekta analītiskā daļa sastāv no normatīvo aktu analīzes, statistikas datiem, Rēzeknes novada raksturojošas informācijas, iespējamo katastrofu apraksta un to ietekmes aprakstu uz novadu. Teorētiskajā daļā tika apskatīta vispārēja informācija par avārijām ar bīstamo ķīmisko vielu noplūdēm, to bīstamības pakāpēm, ķīmisko avāriju riska novērtēšanu, izplatītākajām bīstamām ķīmiskajām vielām, civilās aizsardzības organizāciju Rēzeknes novada pašvaldībā, iesaistīto institūciju pienākumiem katastrofu gadījumā. Praktiskajā daļā tiek izstrādāts kartogrāfisks materiāls ar katastrofu scenārijiem. Pētījuma hipotēze ir iespējamo apdraudējumu un to seku apzināšana Rēzeknes novadā, lai novērstu vai mazinātu katastrofu iespējamo apdraudējumu cilvēku dzīvībai un veselībai, kaitējumu īpašumam un videi. Kopējais lapu skaits ir 71 un 11 attēli. Diplomprojekta izstrādei tiek izmantots 21 literatūras avots.
Keywords Rēzeknes novads, ALOHA, katastrofa
Keywords in English Rēzekne regiona, ALOHA, disaster
Language lv
Year 2014
Date and time of uploading 17.01.2014 15:12:44