Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Professional Engineer
Title of the study programm Fire Safety and Civil Protection
Title in original language Primārie ugunsdzēsības līdzekļi, izvēle, atbilstības novērtēšana, nepieciešamā skaita aprēķins, pielietošana
Title in English Primary Fire Extinguishing Media, Selection, Conformity Assessment, Calculation of the Required Number, Application
Author Alvis Bukšs
Department 22200 Institute of Labour and Civil Safety
Scientific advisor J.Vaivods
Reviewer Dz.Lagzdiņš
Abstract Diplomdarba tēma: Primārie ugunsdzēsības līdzekļi, izvēle, atbilstības novērtēšana, nepieciešamā skaita aprēķins, pielietošana. Diplomdarba mērķis: pētīt, analizēt Latvijas Republikas un citu valstu normatīvo aktu prasības attiecībā uz primārajiem dzēšanas līdzekļiem, un izvērtēt Latvijas Republikas Ministru kabineta noteikumu Ugunsdrošības noteikumi projektā izvirzītās prasības attiecībā uz ugunsdzēsības aparātiem. Pētījuma objekts: primārie ugunsdzēsības līdzekļi - ogļskābās gāzes ugunsdzēsības aparāti, ūdens-putu ugunsdzēsības aparāti un pulvera ugunsdzēsības aparāti. Pētījuma priekšmets: telpu nodrošinājums ar ugunsdzēsības aparātiem, ugunsdzēsības aparātu uzturēšana ekspluatācijai gatavā stāvoklī. Diplomdarba uzdevumi: a) apzināt primāro ugunsdzēsības līdzekļu veidus; b) aprakstīt primāro ugunsdzēsības līdzekļu tehniskos raksturojumus; c) izpētīt normatīvo aktu prasības, kas nosaka primāro ugunsdzēsības līdzekļu testēšanas un apliecināšanas kārtību; d) iepazīties ar citu valstu normatīviem aktiem, kas nosaka kārtību kādā telpas nodrošina ar primāriem ugunsdzēsības līdzekļiem; e) salīdzināt kā valstī attīstījušās normatīvo aktu prasības telpu nodrošinājumam ar primāriem ugunsdzēsības līdzekļiem; f) aprēķināt primāro ugunsdzēsības līdzekļu daudzumu pielietojot dažādu valstu normatīvos aktos noteikto kārtību; g) izveidot modeli ugunsdzēsības aparātu skaita aprēķinam. Diplomdarba analītiskajā daļā: ugunsdzēsības aparātu tehniskie rādītāji, normatīvo aktu prasību izvērtējums attiecībā uz primārajiem ugunsdzēsības līdzekļiem. Diplomdarba teorētiskajā daļā: telpu nodrošinājums ar ugunsdzēsības aparātiem, ņemot vērā to svaru vai tilpumu uz noteiktu telpas platību vai citu aprēķina mērvienību un telpu nodrošinājums ar ugunsdzēsības aparātiem, ņemot vērā to ugunsdzēsīgās vielas dzēstspēju. Variantu salīdzināšana izmantojot aprēķinus. Diplomdarba praktiskajā daļā: autors apraksta prasības, kuras nepieciešamas iekļaut normatīvajā aktā attiecībā uz ugunsdzēsības aparātiem. Diplomdarba apjoms: diplomdarbs sastāv no 65 lapām, 1 pielikuma, kā arī no diplomprojekta grafiskās daļas. Tajā ietilpst 4 lapas. Diplomdarbs satur 7 attēlus un 17 tabulas. Diplomdarbā izmantotie materiāli: diplomdarba bibliogrāfiskajā sarakstā ir ietverti 23 informācijas avoti. Diplomdarbs uzrakstīts latviešu valodā.
Keywords Primārie ugunsdzēsības līdzekļi
Keywords in English Primary Fire Extinguishing Media
Language lv
Year 2014
Date and time of uploading 17.01.2014 12:05:45