Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Professional Master
Title of the study programm Innovations and Entrepreneurship
Title in original language "Eksporta stratēģijas izstrāde pakalpojumam "People in"
Title in English "Development of export strategy for service "People in"
Department 22000 Faculty of Engineering Economics and Management
Scientific advisor MBA, D.Lapiņš
Reviewer Mg.oec.,lekt. U.Cimdiņš
Abstract Maģistra darba tēma ir "Eksporta stratēģijas izstrāde pakalpojumam "People in"". Darba mērķis ir eksporta stratēģijas izstrāde pakalpojumam People in, nolūkā ar to nopelnīt 1 miljonu latu 3 gadu laikā pēc pakalpojuma eksporta uzsākšanas. Pirmajā darba daļā tiek analizēti eksporta stratēģijas un plāna teorētiskie aspekti, un izzinātas uzņēmuma konkurētspējas priekšrocību noteikšanas un eksportspējīgo produktu portfeļa analīzes metodes. Tāpat pirmajā darba daļā tiek analizētas eksporta mērķa tirgu izvēles, izpētes un apguves metodes, kā arī noskaidroti eksporta budžeta sastādīšanas un investīciju plānošanas veidi. Otrajā darba daļā tiek analizēta uzņēmuma SIA Lattelecom eksportspēja un noteikta pakalpojuma People in konkurētspēja eksporta tirgos. Tāpat otrajā darba daļā tiek identificēti un analizēti pakalpojuma People in eksporta mērķa tirgi, kā arī analizēti mākoņpakalpojumu un ārpakalpojumu lietošanas paradumi eksporta tirgos. Trešajā darba daļā tiek izstrādāta eksporta stratēģija pakalpojumam People in, kas ietver vīzijas izstrādi, mērķu noteikšanu, tirgus apguves stratēģijas un eksporta aktivitāšu plāna izstrādi, kā arī eksporta budžeta sastādīšanu un ekonomiskā pamatojuma noteikšanu. People in globālā līmenī ir konkurētspējīgs personālvadības un algu grāmatvedības pakalpojums, kura galvenā priekšrocība ir tā unikalitāte vairāku atsevišķu sistēmu funkciju apvienošana vienā pakalpojumā un tā piedāvāšana tirgū par cenu, kas ir vairakkārt zemāka kā galveniem konkurentiem, turklāt People in nodrošināšanai tiek izmantoti mākoņpakalpojumi, kas tiek uzskatīti par graujošo inovāciju informāciju tehnoloģiju un citās jomās. Eksporta mērķa tirgu visu scenāriju analīzes rezultātā jāsecina, ka minimālais People in piesaistāmo klientu skaits ir adekvāts, lai nopelnītu vienu miljonu latu trīs gadu laikā. Eksporta stratēģijas realizācijas laikā nav ieteicams mainīt noteiktās prioritātes eksporta tirgu apguvē un, uzsākot eksportu Krievijā, primāri jāpiedāvā pakalpojuma nomu esošajiem datu centru klientiem. Uzņēmumam jārealizē fokusētās diferencēšanas stratēģiju, un primāri jāuzrunā tie klienti, kuriem ir vismaz 1000 darbinieku, no kuriem 14 jāapgūst 3 gadu laikā pēc pakalpojuma eksporta uzsākšanas. Maģistra darba projekta daļas mērķis ir aktivitāšu plāna sagatavošana, lai ar pakalpojumu People in apgūtu Lattelecom grupas datu centru klientus Krievijā, nolūkā ar to nopelnīt 1,4 miljonus latu 3 gadu laikā pēc pakalpojuma realizācijas uzsākšanas. Pirmajā darba daļā tiek analizēti Lattelecom grupas esošie datu centru klienti Krievijā un, balstoties uz darbinieku skaitu, tiek izvēlēti četru nozaru klienti, kuru apgūšanai tiks izstrādāta stratēģija. Tāpat pirmajā daļā tiek veikta izvēlēto nozaru attīstības, nākotnes potenciāla un vadošo uzņēmumu analīze, lai noteiktu, vai ir izdevīgi sadarboties ilgtermiņā ar izvēlētiem klientiem. Otrajā darba daļā tiek izstrādāta stratēģija Lattelecom grupas esošo datu centru klientu Krievijā apgūšanai atbilstoši analizētām nozarēm, tāpat tiek noteikts ekonomiskais pamatojums eksporta stratēģijas realizācijai. Otrajā daļā tiek izstrādāti trīs scenāriji un tiek prognozēti ieņēmumi trīs gadu periodā līdz 2016. gadam atkarībā no piesaistīto uzņēmumu daudzuma un to izvēlētajiem pakalpojumiem. Autors Maģistra darba projekta daļas beigās secina, ka visas četras izvēlētās nozares ir ar pietiekamu attīstības un finanšu potenciālu, lai uzsāktu to klientu apgūšanu. Tiek izvirzīts priekšlikums realizēt optimālo klientu piesaistes scenāriju ar sešiem klientiem un kopumā 12,9 tūkstošiem darbiniekiem, kā arī pārdot klientiem vismaz programmatūras nomu un ārpakalpojuma nodrošināšanu, lai izvairītos no zaudējumiem arī pirmajā eksporta gadā, papildus nosakot analizēto nozaru vadošos uzņēmumus kā sekundāros People in mērķa klientus Krievijā.
Keywords Pakalpojumu eksports
Keywords in English Service export
Language lv
Year 2013
Date and time of uploading 22.01.2014 12:48:03