Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Professional Master
Title of the study programm Business Administration
Title in original language RSU Stomatoloģijas institūts SIA stratēģiskā attīstība
Title in English Strategic Development of RSU Stomatoloģijas institūts SIA
Author Artūrs Jankovičs
Department 01B00 Riga Business School
Scientific advisor A.Dzedons
Reviewer I.Jākobsone
Abstract Maģistra darba tēmas nosaukums ir RSU Stomatoloģijas Institūts SIA stratēģiskā attīstība. Darba mērķis ir izvērtēt iespējamos uzņēmuma ilgtermiņa jeb stratēģiskās attīstības scenārijus nākotnē, ņemot vērā uzņēmuma darbības vidi, konkurentus, ārējās un iekšējās vides faktorus, kā arī organizācijas iekšējos procesus. Darba ietvaros veikta visaptveroša uzņēmuma ārējās un iekšējās vides analīze, kurai par pamatu darba teorētiskajā daļā izmantota akadēmiskā literatūra un zinātniskās publikācijas, bet darba praktiskajā daļā dati par zobārstniecības nozari, kas iegūti no tādām statistikas datu bāzēm kā Eurostat, Amadeus, Centrālā statistikas pārvalde un Lursoft. Darba praktiskajā daļā analītiskā informācija par uzņēmuma ārējās vides faktoriem un zobārstniecības nozari iegūti no dažādiem publiski pieejamiem pētījumiem, bet dati un informācija par uzņēmuma iekšējo vidi no uzņēmuma grāmatvedības, kvalitātes vadības un iekšējās informācijas sistēmām. Maģistra darbā apskatīta uzņēmuma ārējās vides analīze izmantojot PEST metodi un Portera piecus spēku metodi, bet iekšējā vide analizēta izmantojot Portera vērtības ķēdes metodi un Darbā izmantotas 24 tabulas, 2 attēli. Darbam nav pielikumu. Darbs izstrādāts angļu valodā.
Keywords Stratēģija, stomatoloģijas institūts, zobārstniecība
Keywords in English Strategy, institute of stomatology, dentistry
Language eng
Year 2014
Date and time of uploading 15.01.2014 12:22:17