Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Professional Bachelor
Title of the study programm Real Estate Management
Title in original language Meža zemes vērtēšanas problēmas un risinājumi
Title in English Problems and solutions of forest land evaluation
Department 22000 Faculty of Engineering Economics and Management
Scientific advisor Jānis Vanags
Reviewer Armands Auziņš
Abstract Diplomprojekta tēmas Meža zemes vērtēšanas problēmas un risinājumi mērķu sasniegšanai, darbā tiek izvērtēta meža zemes tirgus ārējā vide, meža zemes tirgus iekšējā vide un meža zemes nozīmīgākie kvantitatīvie un kvalitatīvie rādītāji, kā rezultātā iespējams identificēt meža zemes vērtības ietekmējošos aspektus un to vērtību izmaiņas. Rezultātu iegūšanai, lielākoties, tiek izmantoti LR CSP, VZD dati un interneta resursi. Mērķu un uzdevumu sasniegšanai tiek izmantotas, galvenokārt, datu tabulas ar dinamiskajām rindām. Darbā tiek teorētiski pētīta un meklēta piemērotākā meža zemes vērtēšanas metodika, kuru izmantojot iespējams iegūt augstas atbilstības meža zemes tirgus vērtību. Mērķu un uzdevumu sasniegšanai, lielākoties, tiek izmantoti literatūras avoti par meža ekonomiku un tautsaimniecības statistiskie rādītāji. Izvērtējot metožu un formulu priekšrocības un trūkumus, tiek uzsākts vērtības aprēķins konkrētam meža zemes īpašumam, kam seko meža zemes vērtēšanas problēmu raksturojums un tiek izvirzīti priekšlikumi. Pēdējajā projekta daļā tiek iekļauta darba aizsardzības nodaļa, kurā autors vērš uzmanību uz iespējamajiem draudiem saskarsmē ar meža zemes vērtēšanas izstrādi un to iespējamajiem samazinošajiem pasākumiem. Ņemot vērā to, ka meža zeme ir salīdzinoši specifisks nekustamais īpašums, kura izvērtēšanai nepieciešamas mežsaimniecības zināšanas, liela daļa no darba apjoma tiek veltīta analītiskajai daļai. Papildus darbā izstrādāta projekta aprēķina un tehnoloģiskā daļa. Diplomprojekta izstrādes procesā autors secina, ka meža zemes vērtība un diskonta likme ir jāvērtē kopskatā ar valsts ekonomisko attīstību, kokmateriālu iepirkuma cenām, kuras pakļautas kokrūpniecības nozares izaugsmes rādītājiem, un mežsaimniecības nozares izmaiņu tendencēm, īpašu uzmanību vēršot mežizstrādes un meža atjaunošanas izmaksu izmaiņām. Tāpat tiek secināts, ka ieņēmumu metode ir vienīgā metode, kas nodrošina objektīvu tirgus cenas noteikšanu, jo meža zemes vērtība ir tiešā veidā pakļauta konkrēta nogabala mežaudzes krājas pieauguma izmaiņām.
Keywords Meža zemes vērtēšana
Keywords in English Forest land evaluation
Language lv
Year 2013
Date and time of uploading 14.01.2014 12:35:30