Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Professional Bachelor
Title of the study programm Transportation Engineering
Title in original language „Autotransporta infrastruktūras ikdienas uzturēšanas īpatnības pilsētās” („ Mālkalnes prospekta rekonstrukcija posmā no Upes prospekta līdz rotācijas aplim, Ogrē”)
Title in English „Features of Road Infrastructure Daily Maintenace in Urban Area” („Reconstruction of Malkalnes Avenue Section from Upes Avenue to Roudabout in Ogre”)
Author Madara Grūbe
Department 24100 Institute of Transport Infrastructure Engineering
Scientific advisor B.Jeļisejevs
Reviewer doc. M.Zemītis
Abstract Ikdienas uzturēšanas darbi ir neatņemama pilsētas infrastruktūras dzīves cikla daļa. Šis cikls sākas brīdī, kad tiek izlemts par kāda ceļa vai ielas rekonstrukciju, bet beidzas, kad tiek plānota nākamā. Tādējādi no ikdienas uzturēšanas pasākumu kopuma un kvalitātes ir atkarīgs transporta infrastruktūras kalpošanas laiks. Veicot pareizi ikdienas uzturēšanas darbus visa gada garumā, mēs ne vien iegūstam sakoptu un drošu vidi ap sevi, bet arī nodrošinām garāku autotransporta infrastruktūras mūžu, tādejādi ietaupot pieejamos finanšu līdzekļus, kurus varam investēt citos ar infrastruktūru saistītos projektos, piemēram, veloceliņu izbūvē. Autotransporta infrastruktūra ir salīdzinoši plašs jēdziens, jo sevī ietver visu, kas atrodas ielu sarkano līniju robežās. Šī bakalaura darba ietvaros tiks apskatīti ikdienas uzturēšanas darbi, kas saistīti ar ielu, ietvju, laukumu un veloceliņu segumiem, saistītajām zaļajām zonām un ielas robežās esošām inženierkomunikācijām. Bakalaura darba mērķis ir izprast galvenās ikdienas uzturēšanas prasības un īpatnības pilsētā, iemeslus, kuru rezultātā ir radušās šādas īpatnības, kā arī to ietekmējošos faktorus. Inženierdarba ietvaros ir izstrādāts būvprojekts Mālkalnes prospekta rekonstrukcija posmā no Upes prospekta līdz rotācijas aplim, Ogrē. Projektēšanas darbi izpildīti ievērojot visus Latvijas Republikas būvnormatīvus, Latvijas valsts standartus, Ceļu satiksmes noteikumus ka arī citus Eiropas Savienībā spēkā esošos normatīvos aktus. Izstrādātais darbs sevī ietver 62 attēlus, no kuriem 47 attēli ir foto dokumentācija, kā 20 tabulas, kā arī 25 rasējumus. Izstrādātā darba kopējais lapaspušu skaits 209. Darba izstrādē izmantoti 33 literatūras avoti.
Keywords Ikdienas uzturēšanas īpatnības un prasības pilsētās, Mālkalnes prospekta rekonstrukcija Ogrē
Keywords in English Daily maintenace in urban area, reconstruction of Malkalnes avenue in Ogre
Language lv
Year 2014
Date and time of uploading 14.01.2014 09:16:50