Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Professional Bachelor
Title of the study programm Entrepreneurship and Management
Title in original language Jaunu pakalpojumu ieviešana tūrisma aģentūrā
Title in English Introduction of new services in a tourism agency
Author Alisa Mjasojedova
Department 22100 Institute of Production and Entrepreneurship
Scientific advisor Dr.oec., doc. I.Andersone
Reviewer Dr.oec. doc. K.Kozlovskis
Abstract Diplomprojekta autore: Alisa Mjasojedova. Diplomprojekta vaditāja: Docente, Dr. oec. Ieva Andersone. Diplomprojekta nosaukums Jaunu pakalpojumu ieviešana tūrisma aģentūrā. Diplomprojekta apjoms: Diplomprojekts sastāv no 79 lapām datorsalikumā. Diplomprojekta struktūru veido: analitiskā, projekta aprēķinu daļa, tehnoloģiskā daļas, darba un dabas aizsardzibas daļa un grafiskās daļa. Darbā ietvērti 33 atteli, 26 tabulas un 2 pielikumiem.. Bibliogrāfiskajā sarakstā iekļauti 29 izmantotās literatūras avoti. Diplomprojektā izmantotie materiāli: vispārējā un speciālā ekonomiskā literatūra, Latvijas Republikas likumi, oficiālas statistikas dati, lekciju pieraksti, interneta avoti, uzņēmuma iekšējie materiāli. Autore uzskata, ka izvēlētā tēma ir aktuāla, jo ceļotgribētāji ar katru gadu pieaug un tūrisma pakalpojumiem ir elastīgas cenas. Diplomprojekta mērķis ir veikt tūrisma aģentūras SIA Amida Ta teorētisko un praktisko analīzi, kā arī izstrādāt jaunu pakalpojumu aģentūrā. Lai sasniegtu diplomprojektā izvirzīto mērķi, nepieciešams izvirzīt šādus uzdevumus: 1) Sagatavot sekmīgai diplomprojekta izstrādei nepieciešamos materiālus un resursus; 2) Sniegt nelielu ieskatu tūrisma nozares attīstībā; 3) Izpētīt tūrisma aģentūru darbības aspektus; 4) Veikt uzņēmuma mārketinga vides analīzi; 5) Izstrādāt maršruta plānošanas izstrādāšanas analīzi; 6) Sniegt secinājumus un priekšlikumus, kas radušies diplomprojekta izstrādāšanas gaitā. Diplomprojekts sastāv no četrām nodaļām ar apakšnodaļām.
Keywords Tūrisma pirmsākumi meklējami jau vairākus gadu tūkstošus pirms mūsu ēras. Gadsimtu gaitā no vienkārš
Keywords in English Tourist origins go back several thousand years before our era. Over the centuries, from the simple e
Language lv
Year 2014
Date and time of uploading 14.01.2014 08:40:55