Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Professional Bachelor
Title of the study programm Computer Systems
Title in original language Testēšana un tās nozīme informācijas sistēmas izstrādes procesā
Title in English Testing and its Role in Process of Development of Information System
Author Ojārs Rozenbergs
Department 12300 Institute of Applied Computer Systems
Scientific advisor Mg.sc.comp. S.Koroševska
Reviewer O.Ļebedeva, Mg.sc.ing., RP SIA „Rīgas satiksme” Elektronisko norēķinu un projektu daļas projektu koo
Abstract ANOTĀCIJA Bakalaura darba Testēšana un tās nozīme informācijas sistēmas izstrādes procesā mērķis ir apskatīt teorētiskās zināšanas par informācijas sistēmu testēšanu, praktiski pielietot to reālas programmatūras izstrādes laikā un izdarīt secinājumus par testēšanas nozīmi informācijas sistēmas izstrādes procesā. Darbā tiek apskatītas aktuālās testēšanas metodes, klasificēti populārākie testēšanas veidi un tiek sniegta informācija par testēšanas iekļaušanu programmatūras projekta izstrādes gaitā. Papildus tiek apskatīta automātiskā testēšana un tiek salīdzināti divi populārākie automātiskās testēšanas rīki. Darbs sastāv no ievada, sešām nodaļām un secinājumiem. Pirmajā nodaļā tiek sniegta informācija par testēšanas jēdziena nozīmi un tās vispārīgu darbības principu. Otrajā nodaļā tiek sniegta informācija par populārākajām testēšanas metodēm un to pielietojuma principiem izmantojot programmatūras izstrādes laikā. Trešajā nodaļā tiek sniegta informācija par testēšanas veidiem, kurus visbiežāk izmanto programmatūras izstrādes laikā un to nozīmi. Ceturtajā nodaļā tiek apskatīta testēšana, informācijas sistēmas izstrādes procesa gaitā. Piektajā nodaļā tiek sniegta informācija par automātisko testēšanu un tiek salīdzinātas divu populārāko automatizācijas rīku īpašības. Sestajā nodaļā tiek aprakstīta praktiska testēšana reāli eksistējošam projektam, izmantojot teorētiski iegūtās zināšanas par testēšanu kopumā. Darbs ir uzrakstīts latviešu valodā, darbā ir ietvertas 60 lapaspuses, 27 tabulas, 4 attēli, 1 pielikums, darbā ir atsauces uz 8 bibliogrāfiskajiem avotiem.
Keywords Testēšana un tās nozīme informācijas sistēmas izstrādes procesā
Keywords in English Testing and its Role in Process of Development of Information System
Language lv
Year 2014
Date and time of uploading 11.01.2014 23:46:29