Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Professional Master
Title of the study programm Innovations and Entrepreneurship
Title in original language "Jauna dzirkstošā alkoholiskā dzēriena izstrādes un ieviešanas stratēģija Latvijas tirgū"
Title in English "Development of Strategy and Launch of New Sparkling Alcohol Drink in Latvian Market"
Department 22161 Unit of International Programs
Scientific advisor Mg.oec.,lekt. U.Cimdiņš
Reviewer Dr.oec.,doc. J.Caune
Abstract Sils G. Jauna dzirkstošā alkoholiskā dzēriena izstrādes un ieviešanas stratēģija Latvijas tirgū: Maģistra darbs / G.Sils, U.Cimdiņš. Rīga: RTU IEVF Starptautisko programmu nodaļa, maģistra profesionālo studiju programma Inovācijas un uzņēmējdarbība, 2013. - 100lpp. Maģistra darbs rakstīts latviešu valodā, to veido ievads, trīs daļas, secinājumi un priekšlikumi. Darba apjoms ir 100 lpp., tajā iekļauti 18 attēli, 26 tabulas. Bibliogrāfiskajā sarakstā ietverti: 60 avoti latviešu un 20 angļu valodā. Darbam pievienoti 14 pielikumi. Darba mērķis ir, pamatojoties uz jaunu produktu izstrādes un ieviešanas teorētiskajiem aspektiem un dzirkstošo alkoholisko dzērienu tirgus izpēti, izstrādāt jaunu dzirkstošo alkoholisko dzērienu un pamatot tā ieviešanas stratēģiju tirgū ar tā ieviešanas plānu un ekonomiskajiem aprēķiniem. Pirmajā darba daļā tiek apskatīts produkta diferencēšanas iespējas piesātinātā tirgū, izmantojot Zilā okeāna stratēģiju. Jauna produkta izstrādē tiek izmantots Stage-Gate jeb fāžuvārtu modelis, bet pirmo darba daļu noslēdz produkta attīstības procesu modelēšanas metodika, izmantojot R.Karola un B.Nelsona teoriju. Otrajā darba daļā tiek apkopota informācija par vīna un dzirkstošā vīna nozares tendencēm Latvijā un pasaulē, tai skaitā tiek veikta aptaujas anketu rezultātu analīze par vīna ražošanu un vīna lietošanas paradumiem Latvijā. Otro daļu noslēdz situācijas analīze par cidoniju audzēšanu un realizāciju Latvijā. Trešajā darba daļā darba autors izstrādāja jaunu dzirkstošu alkoholisku dzērienu. Nodaļas ietvaros tiek izstrādāti produkta komercializēšanas veidi, izstrādāta tirgū ieviešanas stratēģija, apskatīti ražošanas partneri un izejvielu piegādātāji, izstrādāta tirgus stratēģija un mārketinga plāns, izvērtēti dažādi izplatīšanas kanāli, izanalizēta uzņēmuma vērtību ķēde. Trešā darba daļa tiek noslēgta ar finanšu plānu, kurā tiek ietverti tādi aprēķini, kā jaunā produkta pašizmaksas aprēķins, plānotā naudas plūsma, bezzaudējuma punkts un peļņas/zaudējuma aprēķins. Nozīmīgākie secinājumi un priekšlikumi: Darba autors secina, ka aizvien pieaug vīna lietošanas apjomi gan pasaulē, gan arī Latvijā. Joprojām brīva niša ir dzirkstošo alkoholisko dzērienu segmentā, kura īpatsvars vīnu kopējā patēriņā ar katru gadu pieaug. Izstrādājamais jaunais dzirkstošais alkoholiskais dzēriens ir vēl tirgū nebijis produkts, kurš ir gatavots no cidonijām jeb cidoniju sulas. Šo produktu tirgū darba autors iesaka pozicionēt pēc Zilā okeāna stratēģijas, izvairoties no tiešas konkurences. Sākotnēji paredzētajai ražošanai pietiek ar Latvijā izaudzētajām cidonijām, kuras, ja būs nepieciešams, varēs papildināt, importējot cidonijas no ārvalstīm. Ar Latvijā izaudzēto cidoniju ražu var saražot 190 800 pudeļu. Pirmajos 3 darbības gados nebūs nepieciešams pirkt ārpakalpojumus vīna ražošanai, bet, kāpinot ražošanas jaudas, tas var būt nepieciešams.
Keywords Jauna dzirkstošā alkoholiskā dzēriena izstrādes un ieviešanas stratēģija Latvijas tirgū.
Keywords in English Development of Strategy and Launch of New Sparkling Alcohol Drink in Latvian Market
Language lv
Year 2014
Date and time of uploading 10.01.2014 16:15:37