Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Master
Title of the study programm Entrepreneurship and Management
Title in original language Mārketinga stratēģijas konkurētspējīgā vidē
Title in English Marketing Strategies in a Competitive Environment
Author Irina Soltoianu
Department Foreign Students Department
Scientific advisor Vitālijs Jurēnoks
Reviewer Profesore Elīna Gaile-Sarkane
Abstract Soltoianu I. "Mārketinga stratēģijas konkurences apstākļos":Maģistra darbs/I Soltoianu, Vitālijs Jurenoks, profesors, doktors ekonomikas-Rīga: Rīgas Tehniskā universitāte, Inženierekonomikas un vadības, Ekonomikas institūta Ražošanas un uzņēmējdarbības, ārvalstu studenti nodaļa, maģistra programma "Uzņēmējdarbība un vadīšana", 2014 - p.103. Maģistra darbs ir uzrakstīts angļu valodā. Tas sastāv no 31 diagrammām, 40 literartūras avotiem. Maģistra darbs, galvenokārt, sastāv no trim daļām: analītiskās, teorētiskās un praktiskās daļas. Analītiskajā daļā autors pierāda konkurences koncepcijas attīstību, taisnīgas konkurences veicināšanas un aizsargāšanas lomu un fonkcijas, tieši ekonomiskās globalizācijas kontekstā. Teorētiskajā daļā autors uzskata par nepieciešamu iesniegt konceptuālās pieejas konkurences, stratēģijas, stratēģisko plānošanu un tā tālāk, tā kā tie tika izstrādāti literat"uras avotu laikā. Formulēšana un īstenošana ir sarežģīts process, kas prasa integrējošu redzējumu tirdzniecības uzņēmumu līmenī. autors arī ierosina kombināciju izšķirošajiem elementiem, kas varētu racionāli izskaidrot mārketinga stratēģiju, kas veido tā formulējuma koceptu. Arī nepieciešams skaidri formulēt konceptus, kas saistīti ar šo stratēģiju, tieši, kā stratēģija tiek adoptēta stratēģijs plānošanas procesā. Pēdējā daļa ,maģistra darba praktiskā daļā, pamatojoties uz pētījumu par īstenošanas līmeni stratēģiskā mārketinga kompānijā, Moldovā, autors iesakamārketinga stratēģijas un taktikas nepieciešamību, kas ir galvenais aktīvs biznesā neviens tirgotājs, kurš vēlas, lai sasniegtu panākumus biznesā.
Keywords Mārketinga stratēģijas konkurences apstākļos
Keywords in English Marketing strategies in a competitive environment
Language eng
Year 2014
Date and time of uploading 10.01.2014 15:24:38