Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Professional Master
Title of the study programm Civil Construction and Real Estate Management
Title in original language Nekustamā īpašuma vērtēšanas īpatnības banku darbības ietvaros, problēmas un risinājumi
Title in English Features, problems and solutions in valuation of real estate in context of banking
Department 22000 Faculty of Engineering Economics and Management
Scientific advisor Sanda Geipele
Reviewer Iveta Stāmure
Abstract Maģistra darba tēma ir nekustamā īpašuma vērtēšanas īpatnības banku darbības ietvaros, problēmas un risinājumi. Mērķis ir noskaidrot nekustamā īpašuma vērtēšanas īpatnības bankas darbības ietvaros. Lai sasniegtu pētījuma mērķi, autore risinās šādus uzdevumus: noteiks nekustamā īpašuma vērtības ietekmi uz bankas finanšu rādītājiem, definēs nekustamā īpašuma kā kredīta nodrošinājuma vērtēšanas īpatnības, noteiks problēmas, kas saistītas ar ieķīlātā nekustamā īpašuma vērtības izmaiņām ārējo faktoru ietekmē, un piedāvās iespējamos risinājumus banku darbības uzlabošanai atbilstoši bankas finanšu rādītāju un nekustamo īpašumu vērtību aprēķina analīzei. Pētījuma objekts ir akciju sabiedrība Trasta komercbanka un desmit nekustamie īpašumi, kas kādreiz kalpoja par bankas izsniegto kredītu nodrošinājumiem, bet atgūšanas procesa rezultātā tagad atrodas bankas īpašumā. Analītiskajā daļā raksturota valsts makroekonomiskā situācija un noteikta tās ietekme uz nekustamā īpašuma tirgu, veikta nekustamā īpašuma tirgus analīze un atklātas tā attīstības tendences, novērtēta banku sistēmas darbība, noteikta nekustamā īpašuma un tā vērtības nozīme banku darbības ietvaros. Teorētiskās daļas ietvaros atbilstoši analītiskajā daļā identificētajām problēmām ir izklāsti nekustamā īpašuma vērtēšanas un finanšu analīzes teorētiskie aspekti un tiesiskais regulējums, analizētas būtiskās jaunā vērtēšanas standarta atšķirības no vecās redakcijas. Praktiskajā daļā ir aprēķināti akciju sabiedrības Trasta komercbanka bankas finanšu rādītāji un noteikta nekustamā īpašuma vērtības ietekme uz tiem, aprēķinātas desmit nekustamo īpašumu tirgus vērtības un veikta vērtību izmaiņu analīze, salīdzinot nekustamā īpašuma noteikto vērtību pie kredīta izsniegšanas, izsoles vajadzībām noteikto vērtību un vērtību, kas atbilst pašreizējai tirgus situācijai. Maģistra darbs sastāv no ievada, trim nodaļām, secinājumiem un priekšlikumiem. Maģistra darbā ir 21 tabula, 23 attēli, 16 formulas, izmantoti 61 literatūras avoti un iekļauts 21 pielikums. Maģistra darba kopējais apjoms ir 127 lapas.
Keywords nekustamā īpašuma ekonomika, tirgus vērtība, kredītu nodrošinājuma vērtība, bankas finanšu rādītāji
Keywords in English real estate economics, market value, loan collateral value, financial ratios of bank
Language lv
Year 2013
Date and time of uploading 10.01.2014 14:39:09