Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Professional Master
Title of the study programm Nanoengineering
Title in original language Kelvina zondes iekārta ar parauga termostabilizācijas/termoregulācijas sistēmu
Title in English Kelvin probe device with sample thermostabilization/ thermoregulation system
Author Ilze Maderniece
Department 15D00 Institute of Biomedical Engineering and Nanotechnologies
Scientific advisor Aleksejs Kataševs
Reviewer Viktorija Vendiņa
Abstract Kā darba problēma ir izvirzīta jaunas Kelvina zondes iekārtas konstruēšana ar parauga termostabilizatora/termoregulatora iespējām. Jauno biomateriālu virsmas fizikālo īpašību modifikācijas metožu izstrādei ir nepieciešams kontrolēt materiālu virsmas potenciālu. Tam izmanto Kelvina zondes metodes. Metodes mērīšanas rezultāti atkarīgi no parauga temperatūras, līdz ar to mērījumu laika nepieciešama termostabilizācija, kas nav nodrošināta komerciāli pieejamiem analogiem. Darba mērķis ir uzprojektēt makroskopiskā Kelvina zondes iekārtu, kurai būtu iespējams nepieciešamības gadījumā pieslēgt termostabilizācijas sistēmu, un, kas nodrošinātu parauga temperatūras stabilizāciju un kontrolējamo vadību, ka arī būtu pielāgota paraugiem ar mazu vadītspēju. Kā galvenie uzdevumi problēmas risināšanai ir Kelvina zondes darbības parametru aprēķināšana, Kelvina zondes konstrukcijas ar termostabilizatoru izgatavošanas tehnoloģiskos risinājumu izstrāde. Darbs sastāv no anotācijas, satura rādītāja, ievada, divām galvenajām daļām: literatūras apskata un praktiskās daļas, kas iekļauj aprēķinu daļu, secinājumiem, literatūras saraksta un pielikumiem ar tehniskajiem rasējumiem. Inženierprojekta pirmajā daļā ir tiek apskatīta Kelvina zondes iekārtas ar termostabilizatoru tehnoloģiskā daļa- sildīšanas, dzesēšanas, mērīšanas process un darbības princips, Kelvina iekārtas konstrukcijas apraksts. Aprēķinu daļā tiek aprēķināti Kelvina zondes galvenie rakstumlielumi- svārstību frekvence, magnētiskais lauks, parauga termostabilizācija, kā arī apskatītas barošanas un principiālās shēmas. Solenoīda magnētiskā lauka un solenoīdu simulācijai tiek izmantota MatLab programmatūra. Savukārt otrajā daļā ir Kelvina zondes grafiskā daļa, kurā tiek izstrādāti iekārtas detaļu, termostabilizācijas sistēmas, pozicionēšanas galdiņa kopsalikuma, Kelvina zondes iekārtas kopskata rasējumi, funkcionālās shēmas. Darbs sastāv no 74 lappusēm, darbā ir 8 tabulas, 31 attēls, ir izmantoti 34 literatūras avoti.
Keywords Kelvina zonde
Keywords in English Kelvin probe
Language lv
Year 2014
Date and time of uploading 10.01.2014 10:06:54