Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Professional Bachelor
Title of the study programm Real Estate Management
Title in original language Dzīvojamo nekustamo īpašumu vērtēšanas nepieciešamības ekonomiskais pamatojums
Title in English The economic justification of residential real estate valuation necessity
Department 22501 Department of Construction Entrepreneurship and Real Estate Economics and Management
Scientific advisor Sarmīte Barvika
Reviewer Renāte Romānova
Abstract Diplomprojekta tēma ir ”Dzīvojamo nekustamo īpašuma vērtēšanas nepieciešamības ekonomiskais pamatojums’’, darba autore ir Rīgas Tehniskās universitātes programmas ”Nekustamā īpašuma pārvaldība” 5.kursa studente Marija Zujeva. Projekts ir izstrādāts ar mērķi izpētīt un izanalizēt dzīvojamo īpašumu vērtēšanas procesu un tā īpatnības, galveno uzmanību pievēršot individuālo dzīvojamo māju vērtēšanai. Diplomprojekta pirmajā, analītiskajā, daļā ir aplūkoti nekustamā īpašuma un vērtēšanas teorētiskie aspekti, tai skaitā nekustamā īpašuma definīcija un klasifikācija, nekustamo īpašumu vērtēšanas pieejas un standarti, kā arī nekustamo īpašumu tirgu ietekmējošie faktori. Otrajā, projekta aprēķinu, daļā tiek veikta konkrēta nekustamā īpašuma, kas ir individuālā dzīvojamā māja Stadiona ielā, Jelgavā, novērtēšana izmantojot darījumu salīdzinošo un izmaksu vērtēšanas pieejas. Trešajā, tehnoloģiskajā, daļā tiek parādīts, kādi informācijas avoti tiek izmantoti vērtēšanas procesā, kā arī uzskatāmi parādīta pati aprēķinu gaita programmā „Excel”. Ceturtā, darba un dabas aizsardzības, daļa sevī ietver aprakstu par darba aizsardzību vērtētāja darbavietā – birojā pie datora, un sniedz informāciju, par to, kā to pareizi un droši iekārtot. Kā arī tiek analizēta dzīvojamo īpašumu būvniecības un ekspluatācijas ietekme uz apkārtējo vidi. Nobeigumā galvenās atziņas tiek aprakstītas secinājumos par veikto pētījumu un analīzi. Kā arī piedāvāti priekšlikumi identificēto problēmu risināšanai. Darba veidošanai tika izmantota profesionālā literatūra, interneta vietnēs pieejamā informācija, likumdošanas materiāli, studiju lekciju materiāli un citi materiāli. Darba izklāsts, iegūtie rezultāti, kā arī izstrādātie secinājumi un priekšlikumi iekļauti 4 nodaļās, kuras sadalītas 15 apakšnodaļās. Teksta izklāsta papildināšanai izmantotas 8 tabulas un izstrādāti 28 attēli, kā arī pievienoti 5 pielikumi. Kopējais darba apjoms sastāda 82 lappuses.
Keywords Nekustamais īpašums, vērtēšana, dzīvojamais īpašums, tirgus vērtība.
Keywords in English Real estate, valuation, residential property, market value.
Language lv
Year 2014
Date and time of uploading 09.01.2014 13:18:27