Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Professional Master
Title of the study programm Civil Construction and Real Estate Management
Title in original language Komerciālas nozīmes objekta attīstības variantu analītisks PESTE izvērtējums
Title in English Analytic PESTEL assessment of commercial object development versions
Department 22500 Institute of Construction Entrepreneurship and Real Estate Economics
Scientific advisor Jānis Vanags
Reviewer Armands Auziņš
Abstract Maģistra darba tēma ir Komerciālas nozīmes objekta attīstības variantu analītisks PESTE izvērtējums. Darba mērķis ir izstrādāt komerciālas nozīmes objekta attīstības variantus un tos analītiski izvērtēt. Maģistra darbs sastāv no ievada, analītiskās, teorētiskās un praktiskās daļas, kā arī secinājumiem un priekšlikumiem. Analītiskajā daļā izvērtēts darbā analizētais komerciālas nozīmes objekts, veikts tā atrašanās vietas raksturojums, izdarīta investīciju vidi ietekmējošo PESTE faktoru analīze. Teorētiskajā daļā definēti komerciālas nozīmes objekta jēdzieni, analizēts objekta attīstības process, veikta investīciju klasifikācija, kā arī raksturotas un izvērtētas investīciju projektu novērtēšanas metodes. Maģistra darba praktiskajā daļā veikta divu komerciālas nozīmes objekta attīstības variantu analīzes, izmantojot teorētiskajā daļā raksturotās investīciju projektu novērtēšanas metodes. Abi iegūtie novērtējuma rezultāti salīdzināti un izdarīti pamatojums viena no investīciju varianta izvēlei, ņemot vērā analītiskajā daļā veiktās investīciju vides ietekmējošo faktoru analīzi. Maģistra darba noslēgumā izdarīti secinājumi par iegūtajiem rezultātiem, kā arī sniegti priekšlikumi par pašreizējām komerciālas nozīmes objektu attīstības iespējām. Darba apjoms ir 98 lpp., kas sastāv no ievada, trīs nodaļām, secinājumiem un priekšlikumiem. Maģistra darbā iekļauti 19 attēli, 20 tabulas, kā arī izmantoti 49 literatūras avoti.
Keywords Komerciālas nozīmes objekts, PESTE izvērtējums.
Keywords in English Commercial object, PESTEL assessment.
Language lv
Year 2014
Date and time of uploading 09.01.2014 18:11:35