Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Professional Master
Title of the study programm Civil Construction and Real Estate Management
Title in original language Būvniecības projektu īstenošanas problēmas un risinājumu iespējas
Title in English Problems and possible solutions of construction project implementation
Author Aleksandrs Komsjukovs
Department 22500 Institute of Construction Entrepreneurship and Real Estate Economics
Scientific advisor Tatjana Tambovceva
Reviewer Vitālijs Zubkovs
Abstract Aleksandra Komsjukova maģistra darbs atspoguļo pētījuma rezultātus par aktuālu tematu būvniecības nozarē - būvniecības resursu un laika racionālu izmantošanu. Maģistra darba mērķis ir izpētīt būvniecībā pielietoto metožu problēmas, riskus un to novēršanas iespējas, kā arī racionālu resursu izmantošanas iespējas Latvijas teritorijā. Lai izpildītu maģistra darba mērķi ir jārisina sekojošie uzdevumi: • izpētīt būvniecības un inženiertīklu komunikāciju veidus un metodes Latvijā; • aplūkot metožu un risku īpašības būvniecībā; • salīdzināt būvniecības metodes pēc izmaksām; • risku novērtēšana un novēršana; • izbūves metožu apraksts un salīdzināšana; • būvniecībā iesaistīto pušu pienākumi un atbildība; • novērtēt Latvijas būvuzņēmumu konkurētspējas rādītājus. Praktiskā nozīme. Pētījuma rezultāti ļauj īstenot inženiertīklu celtniecību, samazināt riskus un panākt augstu kvalitāti celtniecības laikā. Pētījuma rezultāti pielietojami kā viens no variantiem inženiertīklu būvniecībai un veco inženiertīklu remontam Latvijas pilsētās. Maģistra darba autors ir konstatējis trūkumus projektā sakarā ar lielu būvniecības metodes risku. Autors praktiski aprobēja pētījumu rezultātus, piedaloties būvniecības projekta un būvniecības metožu maiņā. Maģistra darbs sastāv no ievada, 3 daļām un secinājumiem. Teksts sastāv no 81 lapām latviešu valodā, 13 attēliem un 3 tabulam. Izmantotās literatūras sarakstā ir 31 avoti.
Keywords Maģistra darba autors ir konstatējis trūkumus projektā sakarā ar lielu būvniecības metodes risku
Keywords in English The author has found defects in the project due to high risk probability in the method of constructi
Language lv
Year 2014
Date and time of uploading 09.01.2014 07:37:34