Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Professional Bachelor
Title of the study programm Real Estate Management
Title in original language Telpiskās informācijas datu izmantošanas pamatojums nekustamā īpašuma vērtēšanā
Title in English Spatial information data justification of the use for real estate valuation
Author Aļona Jaņiva
Department 22501 Department of Construction Entrepreneurship and Real Estate Economics and Management
Scientific advisor Armands Auziņš
Reviewer Māris Grīnbergs
Abstract Diplomprojekta ar nosaukumu Telpiskās informācijas datu izmantošanas pamatojums nekustamā īpašuma vērtēšanā mērķis ir noteikt telpiskās informācijas nozīmi nekustamā īpašuma vērtēšanā, izanalizēt telpiskās informācijas un nekustamā īpašuma vērtēšanas savstarpējo saistību un pielietošanu, noteikt aktuālākas problēmas, veikt pētījuma secinājumus un izstrādāt priekšlikumus. Telpiskā informācija ir jebkura veida informācija, kura apraksta objektu atrašanās vietu un metriskās attiecības starp objektiem, savukārt nekustamā īpašuma vērtēšanā svarīgākā informācija ir objekta novietojums un lielums, kas norāda uz to, ka bez telpiskās informācijas datiem nav iespējams veikt nekustamā īpasuma novērtēšanu. Diplomprojekts sastāv no četrām daļām, kuras sadalītas apakšnodaļās. Analītiskā daļa sastāv no telpiskās informācijas un nekustamā īpašuma vērtēšanas normatīvās vides izvērtējuma, telpiskās informācijas datu kopu administrēšanas un uzglabāšanas sistēmu izskatīšana, un mājokļu tirgus pārskats. Projekta aprēķinu daļā tiek izskatīti un apkopoti nekustamā īpašuma vērtēšanā izmantoti telpiskās informācijas dati, kā arī tiek veikta privātmājas novērtēšana, sastādot vērtējuma atskaiti. Tehnoloģiskajā daļā detalizētāk tiek paskaidrotas vērtējumā izmantotas metodes un tajās pielietoto telpiskās informācijas datu iegūšana. Darba un dabas aizsardzības daļā tiek aprakstīti ar telpiskās informācijas datiem saistīti dabas aizsardzības prasības, kā arī vērtētāja profesijas darba aizsardzība. Diplomprojekta nobeigumā tiek formulēti projekta izstrādes laikā iegūti galvenie secinājumi un izvirzīti priekšlikumi. Diplomprojektā ir 75 lapaspuses, kurās iekļauti 22 attēli un 22 tabulas.
Keywords telpiskā informācija, nekustamā īpašuma vērtēšana, izmantošanas pamatojums
Keywords in English spatial information, real estate valuation, justification of the use
Language lv
Year 2014
Date and time of uploading 08.01.2014 19:53:45