Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Professional Master
Title of the study programm Economics
Title in original language „Ventspils Augstskolas nozīme pilsētas izaugsmē”
Title in English „Role of Ventspils University College in the growth of the city”
Department 22400 Institute of National and Regional Economy
Scientific advisor Mg.oec., lektors U.Kamols
Reviewer Dr.oec., profesors J.Saulītis
Abstract Maģistra darba tēma ir „Ventspils Augstskolas nozīme pilsētas izaugsmē.’’ Tā autore: studente Iveta Šķibuste. Zinātniskais vadītājs: Mg.oec., Dipl.oec. U.Kamols. Pamatojoties uz zinātniskajā literatūrā un praktiskajā pētījumā saņemto informāciju, iespēju robežās, iepazīties ar Ventspils Augstskolas darbību un tās devumu Ventspils pilsētas attīstībai un izaugsmei. Tika veikta praktiskā pētījuma statistisko datu apstrāde. Pamatojoties uz izdarītajiem secinājumiem, sniegts novērtējums un rasti ieteikumi Ventspils Augstskolas darbības pienesuma paaugstināšanai Ventspils pilsētas izaugsmē. Maģistra darba praktiskā pētījumā tika izmantotas tādas pētnieciskās metodes kā kvantitatīvās, kvantitatīvās metode, kas ietver – dokumentu materiālu analīzi, intervijas un anketēšanu. Iegūto datu apstrāde tika veikta izmantojot matemātiski statistiskās metodes. Maģistra darba pētījuma veikšanai izmantoti 36 literatūras avoti. Darbs sastāv no ievada un 3 nodaļām. Pirmajā nodaļā - veikts zinātniski teorētiskās bāzes apskats par pilsētas un izglītības mijiedarbību. Pilsētas ilgtspējīgas attīstības dimensijām, kur izglītība kalpo, kā veicinošs faktors ilgtspējīgas attīstītības sasniegšanai. Augstākā izglītība, augstskolas darbība, kā cilvēkkapitāla radīšana, tehnoloģiju pārneses, kapitālieguldījumu piesaistes, zināšanu infrastruktūras veidotājs un ietekmētājs reģionos. Otrajā nodaļā – Ventspils pilsētas esošās ekonomiskās situācijas analīze un attīstības stratēģijas izpēte un Ventspils Augstskolas raksturojums, darbības radītāji, analīze un stratēģija. Trešajā nodaļā - Ventspils Augstskolas ietekmes analīze uz Ventspils pilsētas attīstību. Darba nobeigumā ir veikti secinājumi un izstrādāti priekšlikumi. Maģistra darbā iekļauta anotācijas latviešu, angļu un krievu valodā. Maģistra darbā izmantoti 36 literatūras avoti un tajā iekļauti 33 attēli un 8 tabulas teorētiskās bāzes un pētnieciskās daļas izpratnei.
Keywords Ventspils pilsēta, Ventspils augstskola, Ventspils augstskolas nozīme pilsētas izaugsmē
Keywords in English Ventspils city,Ventspils University College, Ventspils University College in the Growth of the City
Language lv
Year 2014
Date and time of uploading 07.01.2014 15:55:34