Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Professional Master
Title of the study programm Administration of Customs and Taxes
Title in original language Valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu sistēmas salīdzinošā analīze Baltijas valstīs
Title in English State Social Security Contribution System Comparative Analysis in Baltic States
Department 22315 Department of Customs and Taxes
Scientific advisor K.Ketners, RTU profesors, Dr.oec.
Reviewer V.Andrējeva, RTU asoc.prof., Dr.oec.
Abstract Maģistra darba nosaukums: Valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu sistēmas salīdzinoša analīze Baltijas valstīs. Maģistra darba objekts: Valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu sistēmas salīdzinoša analīze Baltijas valstīs. Maģistra darba priekšmets: Valsts sociālās apdrošināšanas sistēmu ietekmējošie faktori un to radītās problēmas Baltijas valstīs. Maģistra darba mērķis izpētīt sociālās apdrošināšanas sistēmas ietekmējošos faktorus, to radītās sekas uz turpmāku valsts attīstību un atspoguļot veselības apdrošināšanas sistēmā esošās problēmas. Maģistra darba mērķa sasniegšanai izvirzīti šādi uzdevumi: veikt valsts sociālās apdrošināšanas sistēmu analīzi un salīdzināt valsts sociālās apdrošināšanas iemaksas Baltijas valstīs; analizēt sociālās un veselības apdrošināšanas sistēmas ietekmējošos faktorus, kā arī atspoguļot veselības apdrošināšanas priekšrocības, trūkumus un plānoto izmaiņu ietekmi uz sabiedrību; sniegt secinājumus un priekšlikumus par sociālās apdrošināšanas problēmām un to risinājumiem. Darbaspēka nodokļi ir galvenais sociālās drošības sistēmas finansēšanas avots un svarīgs ekonomisko attīstību ietekmējošs faktors. Valsts sociālās apdrošināšanas iemaksas garantē saņemt no valsts materiālo atlīdzību darbnespējas gadījumā, tādēļ tas ir ļoti būtisks faktors un stimuls, lai cilvēks strādātu legāli. Negatīvu ietekmi uz valsts sociālās apdrošināšanas sistēmu atstāj sabiedrības struktūras nozīmīgās izmaiņas (nesabalansēta demogrāfiskā slodze, negatīvs dabiskais pieaugums, negatīvs migrācijas saldo, bezdarbs). Iedzīvotāju skaita samazināšanās ir ļoti aktuāla problēma Latvijā, jo minētie faktori atstās nozīmīgas negatīvas sekas nākotnē. Sabiedrības novecošanās problēma ir aktuāla ne tikai Baltijas valstīs, bet arī visā ES, līdz ar to tiek paaugstināts pensionēšanās vecums. Nākotnē palielināsies sociāli aizsargājamā sabiedrības daļa, jo iedzīvotāju novecošanās rezultātā pieaugs demogrāfiskā noslodze ar pensijas vecuma iedzīvotājiem, kuru nodrošināšanai būs vajadzīgi aizvien lielāki naudas resursi. Darbs ir noderīgs studentiem, kuri pēta valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas un to ietekmējošos faktorus, kas rada problēmas sociālajai apdošināšanas sistēmai. Tas ļauj labāk izprast valsts sociālās apdrošināšanas sistēmas nozīmīgumu. Pētījums varētu radīt interesi arī cilvēkiem, kuri ir pirmspensijas vecumā, kā arī pensijas vecumā, lai skaidrāk izprastu valsts noteiktās likumu normas. Pētījums atspoguļo galvenos iemeslus, kādēļ pastāv būtiskas vajadzības veselības apdrošināšanas sistēmas sakārtošanai Latvijā. Darba apjoms: 88 lpp., 83 literatūras avoti, 11 tabulas, 10 attēli. Maģistra darbs sastāv no ievada, septiņām daļām, kā arī no secinājumiem, priekšlikumiem un bibliogrāfiskā saraksta.
Keywords Valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu sistēmas salīdzinošā analīze Baltijas valstīs
Keywords in English State Social Security Contribution System Comparative Analysis in Baltic States
Language lv
Year 2014
Date and time of uploading 27.05.2014 17:24:00