Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Professional Bachelor
Title of the study programm Entrepreneurship and Management
Title in original language Pakalpojumu uzņēmuma darbības pilnveidošanas projekts
Title in English Project for improving business performance of a service company
Author Agnese Neilande
Department Liepajas Branch of Riga Technical University
Scientific advisor Doc. I.Andersone
Reviewer Dr.oec., prof. V.Jurēnoks
Abstract ANOTĀCIJA Diplomprojekta autors: Agnese Neilande Diplomprojekta vadītāja: Dr.oec. Ieva Andersone Diplomprojekta temats: Pakalpojumu uzņēmuma darbības pilnveidošanas projekts. Diplomprojekta apjoms ir 91 lpp. Datorsalikumā. Darbā ir iekļautas 41 tabula, 17 attēli, 4 formulas un 5 pielikumi. Autore diplomprojektu ir izstrādājusi Inženierekonomikas un vadības fakultātes Ražošanas un uzņēmējdarbības ekonomikas katedrā. Projektā tiks meklēti un piedāvāti risinājumi kā pilnveidot saimniecisko darbību uzņēmumam, kurš sniedz izmitināšanas un ēdināšanas pakalpojumus. Projekts ir izstrādātas latviešu valodā. Diplomprojektā izmantotie materiāli: speciālā ekonomiskā literatūra, informācija par tūrisma nozari Latvijā, Latvijas Republikas likumi, statistikas dati, uzņēmuma nepublicētie materiāli. Bibliogrāfiskajā sarakstā ir iekļauti 26 izmantojamie literatūras avoti. Diplomprojekta mērķis ir paaugstināt viesnīcas sniegto pakalpojumu kvalitāti, kā arī novērst esošās nepilnības uzņēmuma iekšienē, veicināt viesnīcas tēla atpazīstamību, rast risinājumus kā samazināt saimnieciskās darbības sezonālo raksturu, piesaistot potenciālos pircējus un saglabājot klientu lojalitāti. Diplomdarbs sastāv no piecām daļām - analītiskās, projekta aprēķinu, tehnoloģiskās, darba un dabas aizsardzības un grafiskās daļas. Analītiskajā daļā tika raksturota uzņēmuma pamatdarbība, veikta iekšējās un ārējās vides analīze un izstrādāta SVID analīze, raksturoti piedāvātie pakalpojumi, veikta uzņēmuma darbības analīze un apskatīti rentabilitātes rādītāji, kā arī izvirzīti trīs priekšlikumi projekta aprēķinu daļas izstrādāšanai. Projekta aprēķinu daļā tika apskatītas iespējas kā uzlabot personālvadību, izstrādāts mārketinga aktivitāšu plāns, kā arī apskatītas iespējas energo efektivitātes izdevumu samazināšanā. Pētījumu rezultātā tiek izvirzītas problēmas, kuru atrisināšanai tika izstrādāti priekšlikumi uzņēmuma darbības pilnveidošanai: veikt darbinieku algu sistēmas diferencēšanu, sūtīt darbiniekus uz izglītojošiem semināriem, izveidot darbinieku atpūtas telpu, ieviest mārketinga plānu uzņēmumam un vadīties pēc tā, kā arī realizēt autores apskatītās idejas uzņēmumu energo resursu izdevumu samazināšanai. Diplomprojekta bibliogrāfiskais apraksts: Neilande, SIA Hotel Kolumbs uzņēmuma darbības pilnveidošanas projekts: Diplomprojekts / Vadītāja Ieva Andersone. Datorsalikums. Liepāja: RTU, 2014. 91 lpp.
Keywords Pakalpojumu uznemuma darbibas pilnveidošanas proets
Keywords in English Project for improving business performance of a service company
Language lv
Year 2014
Date and time of uploading 06.01.2014 17:17:35