Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Professional Bachelor
Title of the study programm Transportation Engineering
Title in original language „Lielu laidumu iekārto tiltu konstrukcijas” („Tilta pār Daugavu Rīgā būvprojekts”)
Title in English „Structures of Long Span Suspension Bridges” („Construction Project of Bridge over Daugava in Riga”)
Department 24100 Institute of Transport Infrastructure Engineering
Scientific advisor A.Paeglītis
Reviewer
Abstract Rīgas Tehniskās universitātes Transportbūvju institūta, piektā kursa studenta Kristapa Niedola bakalaura darba (ar inženierprojektu) tēma: ,,Lielu laidumu iekārto tiltu konstrukcijas (,,Tilts pār Daugavu Rīgā būvprojekts). Bakalaura darbā izvirzītais mērķis: Izpētīt un izvērtēt pasaules labāko projektu pieredzi gan lielu laidumu pārejas vietu projektēšanā, gan konstrukciju risinājumos. Iegūto zināšanu tālāku pielietojumu Latvijas un Eiropas tiltu projektu attīstībā un realizācijā. Pētījums tiek veikts analizējot iespieddarbus, publikācijas un interneta avotus. Bakalaura darba daļas pirmajā nodaļā tiek apskatīta daudznozaru pieeja un tās piedāvātie risinājumi tiltu inženierijā un lielu laidumu pāreju projektēšanā. Otrajā nodaļā apkopoti un izvērtēti pasaules lielākie sasniegumi lielu laidumu tiltu konstrukcijās un to interesantākie risinājumi. Trešajā nodaļā tiek pielietota darbā izpētītā informācija un izstrādāts optimāls pilona konstrukcijas risinājums daudzlaidumu iekārtai tilta sistēmai inženierprojektā Tilts pār Daugavu Rīgā būvprojekts, piedāvājot to kā vienu no interesantākajām idejām tiltam Rīgas Ziemeļu transporta koridora (Ziemeļu koridors) projekta 2.posmā. Kā priekšlikums tiek izvirzīts šīs tēmas turpmāku padziļinātu izpēti, pielietojot daudznozaru pieeju jaunu objektu izpētē, projektēšanā un būvniecībā. Kā arī pielietot apskatītās projektu īpatnības un konstrukciju nianses tālākā tiltu inženierijas attīstībā Latvijā un Eiropā, lai šī būtu sfēra kurā Latvijā būtu augstākā līmeņa kompetenti un inovatīvi speciālisti. Inženierprojekta daļas tēma: ,,Tilts pār Daugavu Rīgā būvprojekts. Projekta ietvaros tiek izstrādāts izvērsts skiču projekts daudzlaidumu iekārtam tiltam pāri Daugavai, Ziemeļu transporta koridora ietvaros. Paredzēts tilts ar tērauda kastes laidumu, ar 100m+150m+200m+150m+100m shēmu, 18m platu brauktuvi un A tipa dzelzsbetona piloniem. Centrālā laiduma zemtilta gabarīts sastāda 63.5m. Daudzlaidumu sistēmas aprēķini tiek veikti Dlubal RFEM galīgo elementu programmā. Projekta rezultātā tiks iegūts izturīgs, ilgmūžīgs tilts ar estētiski pievilcīgu vizuālo izskatu, kas labi ierakstīsies Rīgas kopējā arhitektūrā. Bakalaura darba (ar inženierporjektu) kopapjoms ir 141 lpp. Darbā iekļauti: 48 attēli, 2 tabulas, 9 rasējumi, 13 literatūras avoti un pievienoti 2 pielikumi.
Keywords Lielu laidumu tiltu pārejas, daudzlaidumu tilti, daudzlaidumu iekārtie tilti, tilts pār Daugavu Rīgā
Keywords in English Major fixed links, multi-span bridges, multi-span suspension bridges, Bridge over Daugava in Riga
Language lv
Year 2014
Date and time of uploading 09.01.2014 11:18:43