Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Professional Bachelor
Title of the study programm Entrepreneurship and Management
Title in original language Komunālās saimniecības uzņēmuma darbības efektivitātes paaugstināšanas projekts
Title in English Project for improvement business performance efficiency in a public utility company
Author Edīte Rubeža
Department Liepajas Branch of Riga Technical University
Scientific advisor Prof. V.Jurēnoks
Reviewer Dr.oec., prof. K.Didenko
Abstract Diplomprojekta tēma ir Komunālās saimniecības uzņēmuma darbības efektivitātes paaugstināšanas projekts. Darbā tiek pētīta SIA Skrundas komunālā saimniecība, uzņēmums, kas nodrošina ar komunālajiem pakalpojumiem Skrundas un tās novada iedzīvotājus. Diplomprojekts sastāv no piecām daļām analītiskās, projekta aprēķinu, tehnoloģiskās, darba un dabas aizsardzības un grafiskās daļas. Analītiskajā daļā ir apskatīta SIA Skrundas komunālā saimniecība tās sniegtie pakalpojumi, organizatoriskā struktūra un personāls, veikta saimnieciskās darbības analīze, tai skaitā SVID analīze, aprakstīti iespējamie uzņēmuma efektivitātes paaugstināšanas pasākumi. Projekta aprēķinu daļā analizētas trīs uzņēmumā pastāvošas problēmas kā pilnveidot uzņēmuma atalgojuma sistēmu, kā pilnveidot dokumentu aprites sistēmu un kā optimizēt uzņēmuma izmaksas,- kā arī sniegti vairāki priekšlikumi, kā šīs problēmas risināt. Daļas beigās novērtēta katra atbilstošākā priekšlikuma ekonomiskā efektivitāte. Tehnoloģiskajā daļā veikta neto apgrozījuma un pārdotās produkcijas ražošanas izmaksu prognoze 2013.gada 4.ceturksnim un 2014.gada visiem četriem ceturkšņiem. Ņemot vērā prognožu starpību, veikta arī bruto pelņas prognoze. Darba un dabas aizsardzības daļā veikta biroja darbinieku darba vides risku novērtēšana pēc Somijas 5 baļļu metodikas. Ņemot vērā konstatētos riskus, izstrādāts preventīvo pasākumu plāns, nosakot arī aptuvenās izmaksas. Grafiskajā daļā attēloti dažādi diplomprojekta izstrādes laikā veiktie aprēķini un sasniegtie rezultāti. Diplomprojekts sastāv no 100 lapām, tajā ir ietvertas 42 tabulas, 13 formulas un attēloti 52 attēli, diplomprojektam ir 7 pielikumi un kopā tajā ir izmantoti 34 literatūras avoti. Darbs izstrādāts latviešu valodā. Izvirzītais diplomprojekta mērķis ir sasniegts ir izstrādāts projekts, kā panākt SIA Skrundas komunālā saimniecība darbības efektivitātes paaugstināšanos.
Keywords Komunālā saimniecība; darbības efektivitātes paaugstināšana
Keywords in English Public utility company; business performance efficiency improvement
Language lv
Year 2014
Date and time of uploading 05.01.2014 13:50:41