Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Professional Master
Title of the study programm Entrepreneurship and Management
Title in original language "Krājumu vadīšanas efektivitāte vairumtirdzniecības uzņēmumā"
Title in English "Inventory management efficiency in a wholesale company"
Author Egita Zukule
Department 22100 Institute of Production and Entrepreneurship
Scientific advisor L.Vasiļjeva
Reviewer Dr.oec., prof. J.Ķipsna
Abstract Pētījuma objekts - sabiedrība ar ierobežotu atbildību A-Z, kas ir trauku un mājsaimniecības preču vairumtirdzniecības un mazumtirdzniecības uzņēmums. Maģistra darba mērķis ir izanalizēt un novērtēt krājumu vadīšanas procesu vairumtirdzniecības uzņēmumā un, izmantojot pētījuma rezultātus, izstrādāt projektu vairumtirdzniecības uzņēmumam krājumu vadīšanas efektivitātes paaugstināšanai. Hipotēze - uzņēmuma vadība var ietekmēt un prognozēt uzņēmuma darbības rādītājus, izmantojot krājumu vadīšanu. Maģistra darba uzdevumi: 1) izanalizēt vairumtirdzniecības nozares lomu Latvijas tautsaimniecībā; 2) izpētīt vairumtirdzniecības uzņēmumu attīstības tendences Latvijā; 3) noteikt vairumtirdzniecības uzņēmumu problēmas; 4) novērtēt efektivitātes rādītājus vairumtirdzniecības uzņēmumiem; 5) izpētīt vairumtirdzniecības uzņēmumu krājumu vadīšanas efektivitāti ietekmējošos faktorus; 6) izveidot krājumu vadīšanas modeli no krājumu iepirkšanas līdz krājumu realizācijai; 7) izpētīt populārākās krājumu optimizēšanas metodes; 8) veikt pētījuma objekta darbības rādītāju analīzi; 9) izstrādāt priekšlikumus SIA A-Z krājumu vadīšanas efektivitātes paaugstināšanai. Maģistra darba praktiskā vērtība ir palūkoties uz vairumtirdzniecības uzņēmuma darbību no krājumu vadīšanas viedokļa, nosakot tā vājās un stiprās puses un izmaksu rašanās vietas, lai rastu iespējas samazināt ar krājumiem saistītās izmaksas. Jāsaprot, ka krājumu vadīšana nav atsevišķs uzņēmuma vadīšanas process, bet ir tā sastāvdaļa. Analītiskās daļas sākumā tiek pētīta vairumtirdzniecības nozares loma Latvijas tautsaimniecībā. Tiek dots ieskats makroekonomiskajā vidē, tiek raksturota vairumtirdzniecība kopējā tirdzniecības nozarē un ārējā ekonomiskā vide, lai novērtētu esošo ekonomisko situāciju un turpmākās vairumtirdzniecības nozares uzņēmumu attīstības tendences. Tiek analizēti statistikas dati par vairumtirdzniecības uzņēmumu ieņēmumiem, skaitu, nodarbināto personu skaitu, eksportu un importu. Tālāk tiek izklāstītas vairumtirdzniecības uzņēmumu attīstītas tendences un problēmas saistībā ar piegādātājiem un pircējiem. Noslēgumā tiek analizēti vairumtirdzniecības uzņēmumu efektivitātes rādītāji un krājumu apjomi. Lietišķā pētījuma daļā tiek izanalizēti pētāmo problēmu ietekmējošie faktori, kuri tiek saistīti ar izmaksām. Tālāk tiek izveidots krājumu vadīšanas modelis kā loģistikas sistēma, apskatot katru krājumu vadīšanas posmu kā atsevišķu loģistikas apakšsistēmu. Tāpēc tiek izdalīti iepirkšanas, sadales un servisa loģistikas procesi, pēc kuru analīzes tiek nosauktas populārākas loģistikas sistēmu pieejas un to pielietošanas iespējas vairumtirdzniecības uzņēmumā. Pēdējā daļas nodaļā tiek pētītas krājumu optimizēšanas metodes, apskatot sortimenta sakārtošanu un krājumu papildināšanas regulēšanu. Projekta daļas sākumā tiek raksturots izvēlētais pētījuma objekts, tiek veikta tā finanšu analīze un aprēķināti krājumu rādītāji, kuri tiks izmantoti, lai novērtētu projekta ieviešanas efektivitāti. Projekta pirmā daļa ir saistīta ar uzņēmuma sortimenta analīzi un pamatsortimenta noteikšanu, lai varētu izvērtēt krājumu veidošanas nepieciešamību, bet otrā daļa ar pasūtījumu optimizēšanu. Nobeigumā tiek veikti projekta īstenošanai nepieciešamie aprēķini, lai novērtētu tā ieviešanas efektivitāti. Maģistra darba apjoms ir 86 lapas, tajā ir iekļauti 25 attēli, 29 tabulas un 7 formulas. Bibliogrāfiskajā sarakstā iekļauti 42 izmantotās literatūras avoti.
Keywords Krājumi, krājumu vadīšana, efektivitāte, vairumtirdzniecības uzņēmums
Keywords in English Inventory, inventory management, effieciency, wholesale company
Language lv
Year 2014
Date and time of uploading 05.01.2014 13:49:56