Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Professional Master
Title of the study programm Economics
Title in original language "Tūrisma nozares attīstības perspektīvas Bauskas novadā"
Title in English "Development prospects of tourism industry in Bauska municipality"
Department
Scientific advisor Mg. oec., dipl, oec., lekt. U. Kamols
Reviewer Dr. oec., doc. I. Judrupa
Abstract Maģistra darba autore: Oksana Lavrecka Maģistra darba vadītājs: Uldis Kamols, Mg. oec. Maģistra darba temats: ”Tūrisma nozares attīstības perspektīvas Bauskas novadā”. Maģistra darba apjoms: 104 lapas, darbā iekļautas 18 tabulas, 34 attēli un 22 formulas, darbā pievienoti 7 pielikumi. Maģistra darbā izmantotie materiāli: maģistra darba izstrādāšanas gaitā izmantoti 62 literatūras avoti, tai skaitā Latvijas Republikas normatīvie akti, mācību literatūra ekonomikā un uzņēmējdarbībā, kā arī LR Centrālās statistikas pārvaldes dati, Bauskas novada tūrisma informācijas centra dati, Bauskas novada domes materiāli. Maģistra darba galvenie rezultāti: darba pirmajā daļā tika apskatīta tūrisma būtība, klasifikācija un veidi, kā arī tūrisma ietekme uz reģionālo ekonomiku. Tika apskatīts tūrisma multiplikatora jēdziens, teorija un aprēķināšanas metodika reģionālās ekonomikas kontekstā. Otrajā daļā tika analizēti Latvijas tūrisma nozares galvenie raksturojošie rādītāji un izvērtēti Bauskas novada tūrisma resursi un rādītāji, kā arī tika novērtēta tūrisma nozares ietekme uz Bauskas novada ekonomiku. Trešajā daļā tika apskatīts tūrisma nozarē iesaistītais uzņēmums un veikta uzņēmuma finansiāli ekonomiskā analīze. Tika veikts Bauskas novada iedzīvotāju aptaujas rezultātu apkopojums un izstrādāti priekšlikumi tūrisma nozares attīstībai Bauskas novadā. Maģistra darba bibliogrāfiskais apraksts: Lavrecka O.Tūrisma nozares attīstības perspektīvas Bauskas novadā: Maģistra darbs/ Vadītājs: Kamols U.-Datorsalikums. –Rīga: Rīgas Tehniskā universitāte, 2013.- 104 lpp.
Keywords Tūrisma nozares attīstības perspektīvas Bauskas novadā
Keywords in English Development prospects of tourism industry in Bauska municipality
Language lv
Year 2013
Date and time of uploading 03.01.2014 11:50:35