Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Professional Master
Title of the study programm Entrepreneurship and Management
Title in original language "Rentabilitātes paaugstināšanas problēmas degvielas mazumtirdzniecībā Latvijā"
Title in English "Problems of increasing the profitability in a retail fuel business in Latvia"
Author Matīss Cīrulis
Department 22100 Institute of Production and Entrepreneurship
Scientific advisor I.Eriņš
Reviewer Dr.oec., asoc.prof. Z.Sundukova
Abstract Gan pasaulē, gan arī Latvijā arvien lielāku mediju uzmanību un plašas sabiedrības diskusijas izraisa straujais degvielas cenu pieaugums. Degvielas cenu paaugstināšanās liek daudziem autobraucējiem aizdomāties par citām pārvietošanās alternatīvām, piemēram, velosipēda izmantošanu. Līdz ar degvielas cenu kāpumu pieaudzis arī pieprasījums pēc autogāzes iekārtām. Svarīgi izprast, ka degvielas cenu svārstības ietekmē ne tikai katra indivīda ikdienas paradumus un mājsaimniecību pirktspēju, bet gan visus valstī notiekošos svarīgos ekonomiskos procesus kopumā. Maģistra darba pētījuma objekts ir degvielas mazumtirdzniecības uzņēmums SIA MC, kas tirgū darbojās jau vairāk kā 20 gadu un ir ieņēmis stabilu vietu šajā nozarē. Maģistra darba priekšmets ir rentabilitātes paaugstināšana degvielas mazumtirdzniecības nozarē, ņemot vērā pētījuma ierobežojumus. Balstoties uz diplomprojekta ideoloģisko virzienu, tika izvirzīts maģistra darba mērķis: veikt degvielas mazumtirdzniecības tirgus analīzi un izstrādāt priekšlikumus nozares uzņēmumu rentabilitātes paaugstināšanai. Maģistra darba hipotēze, kuru autors mēģinās pierādīt maģistra darba laikā ir sekojoša: Izmantojot piesaistīto ārējo kapitālu, uzņēmumam konkrētajā darbības sfērā ir iespēja paaugstināt rentabilitāti. Analītiskās daļas ietvaros tiek apskatīta globālā problemātika saistībā ar degvielas nozari, kā arī tiek pētīti rentabilitāti ietekmējošie faktori. Nākamajā nodaļā apskatīti arī teorētiski pieejamie finansējuma avoti, analizēti finansējuma veidi. Lietišķā pētījuma daļā autors Latvijas degvielas tirgus nozari pēta laika periodā no 2010. gada līdz 2012. gadam, apskatot konkrētus uzņēmumus, kas nav izteikti Latvijas degvielas tirgus līderi un lieltirgotāji. Tādā veidā pielietotās salīdzināšanas metodes ir precīzākas un atbilstošākas. Pēc degvielas tirgus analīzes tiek pētīts arī aktuālais Latvijas komercbanku kreditēšanas pakalpojumu klāsts, taču arī šeit autors veicis ierobežojumus, selektīvi apskatot četru Latvijas komercbanku piedāvājumu. Tālākajā darba gaitā autors projekta daļas ietvaros apskata jau aktuālus un reālus komercbanku piedāvājumus, un pēc uzņēmumam visizdevīgākā varianta izvēles tiek veikts rentabilitātes paaugstināšanas projekta aprēķins. Balstoties uz aprēķiniem autors secina, ka rentabilitātes paaugstināšanas projekts SIA MC ir finansiāli izdevīgs, līdz ar to tiek izstrādāti priekšlikumi projektu īstenot realitātē.
Keywords degvielas tirgus, rentabilitāte, finanšu instrumenti
Keywords in English fuel market, profitability, financial instruments
Language lv
Year 2014
Date and time of uploading 29.12.2013 15:56:52