Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Professional Master
Title of the study programm Administration of Customs and Taxes
Title in original language „Nekustamā īpašuma nodokļa administrēšana”
Title in English “Administration of the Property Tax”
Department 22000 Faculty of Engineering Economics and Management
Scientific advisor M.Jurušs, RTU, Muitas un nodokļu katedras docents, Dr.oec.
Reviewer V.Gromule, Dr.Sc.Ing., Akciju Sabiedrības "Rīgas Starptautiskā autoosta" Valdes priekšsēdētāja
Abstract Maģistra darba Nekustamā īpašuma nodokļa administrēšana (turpmāk arī Darbs) autore Larisa Kļava, zinātniskais vadītājs Dr.oec., docents Māris Jurušs. Ņemot vērā to, ka pašreiz vidi degradējošas būves, kas parasti ir privātpersonu īpašums un kuru sakārtošana un uzturēšana prasa diez gan lielus naudas līdzekļus, ietverot arī nekustamā īpašuma nodokli, ir aktuāla problēma Rīgā, kā arī zemes starpgabalu potenciālo pircēju neapmierinātību ar nekustamā īpašuma nodokļa politikas piemērošanu šiem nekustamā īpašuma objektiem, darba mērķis ir izpētīt un piedāvāt pilnveidošanas shēmas šā brīža nekustamā īpašuma nodokļa piemērošanai zemes starpgabaliem un vidi degradējošām būvēm Rīgā. Darbs sastāv no trīs daļām. Pirmā daļa (analītiskā daļa) sniedz ieskatu nekustamā īpašuma nodokļa piemērošanas politikā Latvijā un ārvalstīs, tuvāk apskatot Lielbritāniju, Vāciju, ASV, Zviedriju, Spāniju, Kanādu. Savukārt, apskatot Latvijas praksi, lielāka uzmanība tiek pievērsta gan jēdziena nekustamā īpašuma objekts skaidrojumam, gan nekustamā īpašuma nodokļa likmēm, atvieglojumiem, sniedz nelielu ieskatu minētā nodokļa ieņēmumu tendencēs Rīgā, kā arī pausta autores nostāja minētajos jautājumos. Otrajā daļā (teorētiskā daļa) veikti teorētiskie secinājumi un formulētas likumsakarības, kā arī piedāvātas autores novitātes, respektīvi, izstrādātas shēmas nekustamā īpašuma nodokļa piemērošanai zemes starpgabaliem un vidi degradējošam būvēm, lai sasniegtu Darba mērķi. Šī daļa sadalīta trīs nodaļās, kurās uzmanība tiek pievērsta kadastrālās vērtības aprēķinam, jo no tās lielā mērā ir atkarīgs maksājamā nekustamā īpašuma nodokļa apmērs, zemes starpgabalu un vidi degradējošu būvju aplikšanai ar nekustamā īpašuma nodokli, kā arī pēc faktu konstatācijas piedāvātas teorētiskas shēmas turpmākajai minētā nodokļa administrēšanai. Trešajā daļā (zinātniski praktiskā daļa) veikti praktiski aprēķina piemēri otrajā daļā autores izstrādātajām shēmām, apkopoti zemes starpgabalu potenciālo pircēju viedokļi par nekustamā īpašuma nodokļa piemērošanu šiem īpašumiem, kā arī veikts vairāku Rīgas domes ekspertu viedokļu apkopojums par nekustamā īpašuma nodokļa piemērošanas politiku vidi degradējošām būvēm. Nobeigumā tiek izdarīti secinājumi un apkopoti priekšlikumi. Darba apjoms 80 lapas, kurās ietvertas 12 tabulas, 10 attēli, tai skaitā, autores izstrādātās shēmas, 4 vienādojumi un 3 pielikumi. Darbā izmantoti 36 informācijas avoti, tai skaitā, nepublicētie materiāli.
Keywords nekustamā īpašuma nodoklis, zemes starpgabals, vidi degradējoša būve, nekustamais īpašums
Keywords in English Property Tax, land inter-area, environment degrading building, real estate, cadastral value
Language lv
Year 2013
Date and time of uploading 28.12.2013 13:12:54