Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Professional Master
Title of the study programm Entrepreneurship and Management
Title in original language "Uzņēmuma darbības paplašināšana un attīstība"
Title in English "Expansion and Development of a Company Operations"
Department Institute of Business Engineering and Management
Scientific advisor G.Kozaka
Reviewer Dr.oec.,doc. I.Andersone
Abstract Pateicoties izdevīgajam Latvijas ģeogrāfiskajam izvietojumam un balstoties uz ES, NVS un Āzijas tirgu apkalpošanu, Latvijā pārvadātais kravu apjoms ik gadu aug. Līdz ar to, palielinās arī ekspeditora loma kravu piegādes procesā. Ekspeditors ir pārvadājumu procesa galvenais organizators, kas nodrošina kravas piegādes laicīgumu ar minimālām izmaksām. Ekspeditora pakalpojumu tirgū pastāv pilnīgās konkurences apstākļi, jo tirgū darbojas liels uzņēmumu skaits, no kuriem katrs ražo ļoti mazu izlaidi salīdzinājumā ar nozares izlaidi, visi uzņēmumi sniedz viendabīgos pakalpojumus un uzņēmumu skaits sektorā var viegli izmainīties. Tādējādi, darbā ir aplūkota problēma kā saglabāt savu konkurētspēju un peļņu pieaugošās konkurences apstākļos. Mūsdienu apstākļos konkurētspējas galvenais faktors ir spēja nodrošināt nepārtrauktu uzņēmuma attīstību. Tādējādi, sabiedrībām, kas veic uzņēmējdarbību dinamiskā vidē, lai izdzīvotu, ir nepatraukti jāaug un ir nepieciešams plašināt savu uzņēmējdarbības jomu, ieviesties jaunas nozarēs, jo tiek uzskatīts, ka piedāvājot pilnu preču un pakalpojumu klāstu, uzņēmums var palielināt savu konkurētspēju un mazināt iespējamos riskus. Maģistra darba tēma ir „Uzņēmuma darbības paplašināšana un attīstība”. Darba tēmas aktualitāte ir, ka tirgū, kur pastāv augsts piesātinājuma līmenis, pastāv nepieciešamība pret nepārtrauktās attīstības, pieaug svarīgums mobilitātei un spējai ātri reaģēt uz izmaiņām, personāla kvalifikācijai un pakalpojuma kvalitātei, jo kļūst arvien grūtāk saglabāt savu konkurētspēju un atpazīstamību tirgū. Maģistra darba pētījuma objekts ir ekspedīcijas uzņēmums – SIA „Rinosta Shipping Agency”. Par darba pētījuma priekšmetu tiks noteikta uzņēmuma darbības attīstība. Maģistra darba mērķis ir pakalpojuma uzņēmuma finanšu stāvokļa novērtējums un darbības paplašināšanas un attīstības iespējas noteikšana. Lai sasniegtu izvirzīto maģistra darba mērķi, sekojoši uzdevumi tiks risināti pētījuma ietvaros: 1) analizēt kravu pārvadājumu nozari Latvijā un Baltijas valstīs un ekspedīcijas uzņēmumu lomu un nozīmi starptautiskajos pārvadājumos; 2) analizēt pašreizējo uzņēmuma SIA „Rinosta Shipping Agency” stāvokli un tā konkurētspējas pozīcijas; 3) noteikt uzņēmuma SIA „Rinosta Shipping Agency” darbības paplašināšanas iespējas un tā īstenošanas alternatīvas; 4) izvērtēt uzņēmuma attīstības plāna ieguvumus. Pētījumā tiks izmantotas salīdzināšanas, faktoru noteikšanas, detalizācijas, vidējo un relatīvo lielumu, grafiskās, ekonomiski matemātiskās metodes. Maģistra darba izstrādei tika izmantota mācību un ekonomiskā literatūra, normatīvie akti, uzņēmuma SIA „Rinosta Shipping Agency” iekšējie nepublicētie materiāli, elektroniskie resursi, Baltijas valstu centrālās statistikas datu bāzes, periodiskie izdevumi, kas apskata situāciju transporta nozarē un informatīvie ziņojumi par makroekonomisko situāciju valstī.
Keywords Transporta nozare, ekspeditora pakalpojumi, darbības paplašināšana un attīstība
Keywords in English The transport sector, the t forwarder services, expansion and development
Language lv
Year 2013
Date and time of uploading 26.12.2013 21:25:10