Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Professional Master
Title of the study programm Administration of Customs and Taxes
Title in original language Nepabeigto tranzīta procedūru izmeklēšanas optimizācija
Title in English Optimization of Investigation of Unfinished Transit Procedures
Department 22000 Faculty of Engineering Economics and Management
Scientific advisor M.Jurušs, RTU, Muitas un nodokļu katedras docents, Dr.oec.
Reviewer A.Gulbis, RTU, Muitas un nodokļu katedras docents (prakt.)
Abstract Latvija, pateicoties savam ģeogrāfiskajam stāvoklim, vienmēr ir bijusi ievērojama tranzītvalsts. Kopš iestāšanās Eiropas Savienībā jau gandrīz 10 gadus Latvija ir tranzīta durvis visai Eiropas Kopienai. Tranzīta apgrozījums palielinās, bet līdz ar to pieaug arī nenoslēgto tranzīta procedūru skaits, kas ir jāizmeklē Latvijas muitai un likuma pārkāpumu gadījumā jāatgūst muitas parāds, lai aizsargātu Eiropas Kopienas iekšējo ekonomiku. Tieši tāpēc izvēlētā darba tēma Nepabeigto tranzīta procedūru izmeklēšanas optimizācija ir ne tikai šodienas aktualitāte, bet tai liela nozīme būs arī nākotnē. Pētījuma objekts ir nenoslēgto tranzīta procedūru izmeklēšanas process, bet pētījuma priekšmets ir normatīvie akti, kas regulē tranzīta muitas procedūru un tranzīta kontroles sistēmas, kas sevī satur galvenos izmeklēšanas procesa problēmu cēloņus. Autores izvirzītā hipotēze ir nepabeigto tranzīta procedūru izmeklēšanā nepieciešams pilnveidot gan normatīvos aktus, gan to piemērošanu, lai nodrošinātu pilnvērtīgu muitas parāda administrēšanu. Darba mērķis ir konstatēt galvenās nepabeigto tranzīta procedūru izmeklēšanas procesā esošās problēmas, atbilstoši kurām rast risinājumus, lai šo procesu optimizētu, atvieglojot gan muitas amatpersonu, gan komersantu darbību. Lai sasniegtu izvirzīto darba mērķi , tiks veikti sekojoši uzdevumi: 1) Tiks raksturotas tranzīta kontroles sistēmas, konstatējot to galvenās nepilnības; 2) Analizēti tranzīta kontroles dati, lai konstatētu kontrolējamo tranzīta procedūru apjomu un nenoslēgto tranzīta procedūru īpatsvaru; 3) Tiks secīgi aprakstīts nepabeigto tranzīta procedūru izmeklēšanas un muitas parāda piedziņas process, analizējot šo procesu regulējošos normatīvos aktus; 4) Tiks apkopoti un analizēti nenoslēgto tranzīta procedūru rašanās iemesli; 5) Darba gaitā procesu apraksti un apskatītās problēmas tiks ilustrētas ar konkrētiem piemēriem no tiesu prakses; Balstoties uz paveiktajiem uzdevumiem, darba noslēgumā tiks izdarīti secinājumi un izstrādāti priekšlikumi, lai konstatētās problēmas risinātu. Darba ietvaros izstrādātie priekšlikumi balstās uz tiesību normu regulējumu un dažādiem uzlabojumiem jau pastāvošajā tranzīta kontroles shēmā, kuru īstenošanai nav nepieciešama ievērojamu resursu piesaiste, bet gluži otrādi tie palīdzēs ietaupīt valsts naudas līdzekļus, optimizēs muitas ierēdņu darbu kā arī veicinās savstarpējo sadarbību ar komersantiem. Darbs sastāv no 3 daļām, 12 nodaļām un 2 apakšnodaļām, kopējais darba apjoms sastāda 83 lpp. Darbā ir iekļautas 12 tabulas un 7 attēli. Darba izstrādei tika izmantoti 36 informācijas avoti.
Keywords tranzīts, izmeklēšana, muitas parāds, optimizācija
Keywords in English transit, investigation, customs debt, optimization
Language lv
Year 2013
Date and time of uploading 06.01.2014 08:15:38