Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Professional Master
Title of the study programm Organization and Management of International Economic Relations
Title in original language „Poligrāfijas ražošanas nozares uzņēmumu eksporta iespējas Krievijā un Baltkrievijā”
Title in English “Export Opportunities for Printing Industry Companies in Russia and Belarus”
Department 22314 Department of International Business, Transport Economics and Logistics
Scientific advisor Velga Ozoliņa
Reviewer Asoc.prof.Ausma Orlovska
Abstract Maģistra darbu „Poligrāfijas ražošanas nozares uzņēmumu eksporta iespējas Krievijā un Baltkrievijā” maģistra grāda starptautisko ekonomisko sakaru vadīšanā iegūšanai ir izstrādājis studējošais Edmunds Eniņš. Maģistra darba mērķis ir analizēt un novērtēt Latvijas poligrāfijas ražošanas nozares uzņēmumu eksporta iespējas Krievijā un Baltkrievijā. Maģistra darbs sastāv no trīs nodaļām, pirmajā nodaļā tiek aplūkota eksporta, kā ārvalstu tirgu apgūšanas instrumenta, aktualitāte, eksporta izvēles kritēriji, tā veidi un vieta starptautiskajos tirdzniecības kanālos. Uzskaitīti jautājumi, motivējošie un organizatoriskie faktori, kas ir aktuāli uzņēmumam eksportējot vai gatavojoties to darīt. Tiek uzskaitīti eksporta kreditēšanas aģentūru finanšu instrumenti. Tāpat tiek aplūkoti tradicionālie un netradicionālie eksporta kreditēšanas veidi, kā arī citi eksporta atbalsta instrumenti, ko piedāvā bankas un specializētas valsts institūcijas. Maģistra darba otrajā nodaļā analizēta Latvijas poligrāfijas ražošanas nozares struktūra un dinamika. Tiek veikta Latvijas poligrāfijas uzņēmumu klasifikācija pēc Harmonizētās sistēmas klasifikatora produktu grupām un apkopoti un analizēti Krievijas un Baltkrievijas ikgadējie importa dati par izvēlētajām produktu grupām laika periodā no 2008. līdz 2012. gadam. Vadoties pēc apkopojuma rezultātiem tiek noteiktas perspektīvo eksporta produktu grupas. Maģistra darba trešajā nodaļā tiek dziļāk pētīta autora izvēlētā galvenā eksporta grupa- kastītes un iepakojums (4819). Tiek aprakstīta iepakojuma tirgus situācija Krievijā un Baltkrievijā. Noskaidroti galvenie faktori, kas ietekmē kastīšu un iepakojuma grupas produktu pieprasījumu Krievijā un Baltkrievijā, kā arī uzskaitīti galvenie nozares ražotāji Krievijā. Tiek uzskaitīti galvenie tirgus piekļuves šķēršļi Krievijā un Baltkrievijā. SIA HM-Rīga situācijas analīzes ietvaros tiek pētīti eksporta atbalsta instrumenta- garantijas- izvēle, eksporta kreditēšanas veida izvēle un tiek aprēķināti prognozējamie eksporta apjomi. Maģistra darba apjoms ir 83 lpp., kur ir iekļautas 36 tabulas, 18 attēli un 58 bibliogrāfiskā saraksta vienības.
Keywords eksports, Harmonizētā Sistēma, poligrāfijas ražošana, eksporta finansēšana, Krievija, Baltkrievija
Keywords in English export, Harmonized System, print production, export financing, Russian Federation, Belarus
Language lv
Year 2013
Date and time of uploading 17.12.2013 09:50:56