Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Professional Master
Title of the study programm Organization and Management of International Economic Relations
Title in original language „Eiropas Savienības līdzfinansētie atbalsta instrumenti uzņēmējdarbības uzsākšanai Latvijā”
Title in English “Support Tools for Start-ups in Latvia Co-Financed by the European Union”
Department 22314 Department of International Business, Transport Economics and Logistics
Scientific advisor Astra Auziņa-Emsiņa
Reviewer Doc. Velga Ozoliņa
Abstract Maģistra darbu „Eiropas Savienības līdzfinansētie atbalsta instrumenti uzņēmējdarbības uzsākšanai Latvijā” maģistra grāda starptautisko ekonomisko sakaru vadīšanā iegūšanai ir izstrādājusi studējošā Līva Romanova. Darba mērķis ir izpētīt, kādi Eiropas Savienības (ES) līdzfinansētie atbalsta instrumenti ir pieejami privātpersonām, kas vēlas uzsākt uzņēmējdarbību Latvijā, kā arī, veicot šo atbalsta instrumentu analīzi, noskaidrot, kā tie ietekmē uzņēmējdarbības attīstību Latvijā. Pētījuma objekts ir ES finansējums uzņēmējdarbībai. Pētījuma priekšmets ir ES līdzfinansētie atbalsta instrumenti uzņēmējdarbības uzsākšanai Latvijā. Maģistra darbs sastāv no 3 daļām. Darba pirmajā darba daļā tiek sniegts vispārējs ieskats ES finansējuma jēdzienā, tiek apskatīts, kādi ir ES finansējuma veidi, kādas ir galvenās mērķgrupas finansējuma saņemšanai, kā arī noskaidrots, kā darbojas ES struktūrfondi un kāda ir to administrēšanas kārtība Latvijā. Otrā darba daļa tiek veltīta uzņēmējdarbības jomas analīzei gan kopumā ES, gan Latvijā. Tiek apskatīts, kādas ir ES uzņēmējdarbības politikas pamatnostādnes un mērķi. Apskatot uzņēmējdarbības vidi Latvijā, tiek noskaidrotas galvenās problēmas, kas ietekmē uzņēmējdarbības attīstību un kavē jaunu uzņēmumu veidošanos, kā arī tiek veikta pieejamo ES līdzfinansēto uzņēmējdarbība uzsākšanas atbalsta instrumentu analīze. Darba trešajā daļā, balstoties uz atbalsta instrumentu analīzes rezultātiem, veikts atbalsta instrumentu novērtējums un izstrādāts rīcības algoritms, ar kura palīdzību uzņēmējdarbības uzsācēji var izvēlēties savām vajadzībā atbilstošāko atbalsta instrumentu. Tāpat tiek veikts izstrādātā rīcības algoritma novērtējums, lai noteiktu šī algoritma praktiskā pielietojuma lietderību. Maģistra darba apjoms ir 94 lpp., kur ir iekļautas 8 tabulas, 19 attēli, 1 pielikums uz 2 lpp. un 141 bibliogrāfiskā saraksta vienība. Maģistra darbs sastāv no trīs nodaļām – teorētiskās, analītiskās, praktiskā pētījuma daļas.
Keywords ES līdzfinansējums uzņēmējdarbībai, uzņēmējdarbības uzsākšana, ES struktūrfondi
Keywords in English EU co-financing for business, starting a business, the EU Structural Funds
Language lv
Year 2013
Date and time of uploading 16.12.2013 22:45:49