Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Professional Master
Title of the study programm Administration of Customs and Taxes
Title in original language „Mikrouzņēmumu nodokļa piemērošanas problēmas un risinājumi”
Title in English “Problems and Solutions of Application of Microenterprises Tax”
Department 22000 Faculty of Engineering Economics and Management
Scientific advisor K.Ketners, RTU, Muitas un nodokļu katedras profesors, Dr.oec.
Reviewer V.Andrējeva, RTU, Muitas un nodokļu katedras profesore (asoc.), Dr.oec.
Abstract Mikrouzņēmumu nodokļa likuma tiesiskais regulējums, kā arī mikrouzņēmumu nodokļa praktiskā pielietošana, nav pietiekami izpētīti, tāpēc, ka Latvijas Republikas nodokļu sistēmā tas ir pilnībā jauns likums un nodoklis, kas tika ievests samērā nesen. Rezultātā nodokļa maksātāji, reģistrējoties par mikrouzņēmumu nodokļa maksātājiem, nav pietiekami informēti par Mikrouzņēmumu nodokļa likuma nepilnībām un problēmām, ar kurām viņi var saskarties, tātad dotā maģistra darbā ietvaros īstenotais pētījums ir nozīmīgs un aktuāls tiem iedzīvotājiem, kuri grib pieteikties mikrouzņēmumu nodokļa maksātāja statusa iegūšanai. Maģistra darba „Mikrouzņēmumu nodokļa piemērošanas problēmas un risinājumi” pētījuma objekts ir mikrouzņēmumu nodokļa sistēma Latvijas Republikā. Maģistra darba pētījuma priekšmets ir Latvijas Republikas mikrouzņēmumu nodokļa piemērošana un tās uzlabošanas iespējas. Maģistra darba mērķis ir izpētīt mikrouzņēmumu nodokļa sistēmas piemērošanas problēmas Latvijā un sniegt priekšlikumus tās uzlabošanai. Maģistra darba mērķa sasniegšanai tiek izvirzīti šādi uzdevumi: 1. Apskatīt speciālos nodokļu režīmus mazajiem uzņēmumiem; 2. Izpētīt mikrouzņēmumu nodokļa regulējumu; 3. Izvērtēt mikrouzņēmumu nodokļa maksātāja reģistrācijas kārtību; 4. Apskatīt mikrouzņēmumu nodokļa maksātāja grāmatvedības kārtošanu; 5. Izpētīt mikrouzņēmumu nodokļa deklarāciju un tās iesniegšanas kārtību, kā arī veikt tās aizpildīšanu; 6. Apskatīt mikrouzņēmumu nodokļa sadali pa valsts budžeta nodokļu kontiem; 7. Analizēt veiktās valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas par darba ņēmēju, kas strādā mikrouzņēmumu nodokļa maksātāja uzņēmumā; 8. Izstrādāt priekšlikumus mikrouzņēmumu nodokļa uzlabošanai. Maģistra darba „Mikrouzņēmumu nodokļa piemērošanas problēmas un risinājumi” apjoms ir 97 lappuses, tas sastāv no trim nodaļām un četriem pielikumiem. Maģistra darbā ir iekļauti 10 attēli un 19 tabulas. Maģistra darbā iekļautā informācija, izdarītie pētījumi un izstrādātie priekšlikumi ir praktiski pielietojami Mikrouzņēmumu nodokļa likuma un ar to saistīto Latvijas Republikas nodokļu normatīvo aktu pilnveidošanai.
Keywords Mikrouzņēmumu nodoklis
Keywords in English Microenterprises Tax
Language lv
Year 2013
Date and time of uploading 09.12.2013 23:37:13