Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Professional Master
Title of the study programm Administration of Customs and Taxes
Title in original language „Nodokļu piemērošana maziem uzņēmumiem”
Title in English “Tax Application for Small Enterprises”
Department 22000 Faculty of Engineering Economics and Management
Scientific advisor K.Ketners, RTU, Muitas un nodokļu katedras profesors, Dr.oec.
Reviewer V.Andrējeva, RTU, Muitas un nodokļu katedras profesore (asoc.), Dr.oec.
Abstract Maģistra darba tēma "Nodokļu piemērošana maziem uzņēmumiem" Latvijā ir ļoti aktuāla, jo lielu daļu no iekšzemes kopprodukta veido ieņēmumi no mazo uzņēmumu ienākuma nodokļa. Maģistra darbs sastāv no trim daļām un kopumā ietverts 86 lappusēs datorsalikumā. Pārskatāmības labad autors veikto pētījumu atspoguļo 16 attēlos, 28 tabulās un 1 pielikumā. Pirmā daļa atspoguļo nodokļu režīmus mazajiem uzņēmumiem ārvalstīs; otrā daļa sniedz ieskatu nodokļu piemērošanā Latvijā, kā arī analizē, vai sabiedrībai ar ierobežotu atbildību, kas atbilst maza uzņēmuma statusam, no nodokļu optimizēšanas viedokļa ir izdevīgāk maksāt uzņēmumu ienākuma nodokli vai mikrouzņēmumu nodokli. Trešajā daļā ir autora pētījumi par jaunu vienkāršoto nodokļu režīmu, piedāvājot ieviest mājsaimniecību ienākuma nodokli, ņemot vērā mājsaimniecībā (ģimenē) esošo biedru skaitu un to ienākumus pārskata periodā, kas nav aplikti ar nodokli. Šī darba mērķis ir noskaidrot, kādu nodokļu režīmu izdevīgāk izvēlēties maziem uzņēmumiem, ņemot vērā Mikrouzņēmumu nodokļa likumā noteiktos ierobežojumus un piedāvāto jauno nodokļu režīmu. Pētījuma objekts ir vienkāršoto nodokļu režīmi uzņēmumu ienākuma nodoklis, ko mazi uzņēmumi var maksāt, ja dibina sabiedrību ar ierobežotu atbildību; mikrouzņēmumu nodoklis, kas ieviests 2010. gada 1. septembrī, autora piedāvātais mājsaimniecību ienākuma nodoklis. Nosacījums, ka var piemērot tikai vienu no šiem nodokļiem, ir šī pētījuma priekšmeta pamatā izvēle starp šiem nodokļu režīmiem, ņemot vērā dažādus faktorus. Darba mērķa sasniegšanai autors izvirza uzdevumus: izpētīt uzņēmumu ienākuma nodokļa un mikrouzņēmumu nodokļa atšķirības, kas ietekmē maksājamā nodokļa summu; noskaidrot kritisko apgrozījumu piecos gadījumos: ar vienu uzņēmuma darbinieku, diviem, trim, četriem un pieciem darbiniekiem. Pēc vispusīgas pieejamās informācijas analīzes autora ieskatā būtu veicamas izmaiņas esošajā vienkāršoto nodokļu nomaksas kārtībā mājsaimniecību ienākuma nodokļa ieviešana. Maģistra darba praktiskā vērtība atbilstoši pašreizējai situācijai valstī ir uzskatāma par visai nozīmīgu tēmas aktualitātes dēļ, jo viens no ceļiem, kā mazināt ekonomikas krīzes sekas, ir sabiedrības aktīvāka iesaistīšanās uzņēmējdarbībā. Tas būtu panākams arī ar mazo uzņēmumu veidošanu, kam svarīgi optimizēt izmaksas, to skaitā nodokļu maksājumus. Šajā darbā izpētītais var noderēt 2015. gada valsts nodokļu politikas veidošanā, veicinot mazo uzņēmumu veidošanu, kas dotu būtisku ieguldījumu ekonomikas izaugsmē.
Keywords Mikrouzņēmumi, mazā uzņēmējdarbība,
Keywords in English Micro-enterorises, small business
Language lv
Year 2013
Date and time of uploading 27.11.2013 19:42:42