Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Master
Title of the study programm Industrial Engineering and Management
Title in original language Lidojumderīguma uzturēšanas vadības organizācijas attīstības stratēģija
Title in English Continuing Airworthiness Management Organisation Development Strategy
Department 22000 Faculty of Engineering Economics and Management
Scientific advisor Dr.sc.ing. Aigars Laizāns
Reviewer
Abstract Priedīte A. Lidojumderīguma uzturēšanas vadības organizācijas attīstības stratēģija: Maģistra darbs A.Priedīte, A.Laizāns. Rīga: RTU Baltech centrs, maģistra akadēmisko studiju programma Ražošanas inženierzinības un vadība, 2013.-102 lpp. Maģistra darbs ir rakstīts angļu valodā. Tas sastāv no ievada, trim daļām un secinājumu daļas. Darba apjoms ir 102 lapa; tajā iekļauti 18 attēli un 15 tabulas. Bibliogrāfiskajā sarakstā ietverti 40 avoti. Darbam ir viens pielikums. Darba mērķis ir novērtēt iespējas radīt jaunu lidojumderīguma uzturēšanas vadības organizāciju Latvijā. Lai varētu pilnvērtīgi novērtēt jaunas lidojumderīguma uzturēšanas vadības organizācijas iespējas Latvijas tirgū, maģistra darbā ir izpētītas trīs daļas: teorētiskā, analītiskā un praktiskā daļa. Teorētiskā daļa satur biznesa attīstības stratēģiju apskatu, aviācijas klasifikācijas apskatu, atbildīgo regulējošo iestāžu un regulējošās likumdošanas apskatu. Analītiskā daļa satur aviācijas lomas ekonomikā izpēti, PEST analīzi lidojumderīguma uzturēšanas vadības organizāciju tirgu Latvijā, konkurentu izpēti un jaunas kompānijas SWOT analīzi. Praktiskā daļa satur jaundibinātās kompānijas aprakstu, detaļas par piedāvāto pakalpojumu, izvēlēto attīstības stratēģiju, finansiālos aprēķinus un Lidojumderīguma Uzturēšanas Vadības Izklāstu. Darba rezultātā ir izveidota jauna lidojumderīguma uzturēšanas vadības organizācija, izpētītas tās finansiālās iespējas un uzrakstītas tās Lidojumderīguma Uzturēšanas Vadības Izklāstu.
Keywords Aviācija, Lidojumderīguma uzturēšanas vadības organizācija
Keywords in English Aviation, Continuing Airworthiness Management Organization
Language eng
Year 2013
Date and time of uploading 25.06.2013 15:53:34