Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Professional Bachelor
Title of the study programm Civil Engineering
Title in original language Guļbūves ēku siltināšana un to ietekmējošie faktori; diplomprojekts Garkalnes pamatskolas rekonstrukcija - aktu zāles izbūve
Title in English Heat Insulation of a Log House and Factors Influencing it; Diploma Project Reconstruction of GarkalnePrimary School - Building of a School Hall
Department 24000 Faculty of Civil Engineering
Scientific advisor Doc.A.Ūdris
Reviewer
Abstract Diplomdarbs sastāv no divām daļām: bakalaura pētījuma daļas un inženierprojekta daļas. Bakalaura pētnieciskajā daļā ir izvērtēti dažādi guļbūvju siltināšanas aspekti, ir apskatīta guļbūvju tehnisko risinājumu saistība ar energoefektivitātes rādītājiem; analizētas guļbūvēm izvirzītās prasības no likumdošanas viedokļa. Papildus vērtēti guļbūvju siltināšanas filozofiskie un ekonomiskie aspekti. Darba turpinājumā tiek apskatīti dažādi guļbūvju siltināšanas veidi, apkopotas to pozitīvās un negatīvās īpašības un ekonomiskie rādītāji. Lai konstatētu eksporta tirgus tendences, virzienus un pieprasījumu specifiku attiecībā guļbūves uz ēku siltināšanu, 2012.gada nogalē ir veikta Latvijas guļbūvju ražotāju aptauja par 2008.g.-2011.g. pieprasītāko guļbūvju konstruktīvo risinājumu veidiem, siltumizolācijas materiāliem, vērtēti guļbūvju pieprasījuma aspekti saistībā ar sienu biezumu, siltinājuma veidu, konkrētām eksporta valstīm. Pētnieciskās daļas kopapjoms ir 52 lapaspuses, tas satur 27 attēlus, 12 tabulas un tajā ir atsauces uz 48 informācijas avotiem. Inženierprojektā tika izstrādāts Garkalnes pamatskolas rekonstrukcijas- aktu zāles izbūves projekts un aprakstīts būvniecības darba process. Skolas ēkas rekonstrukcijas mērķis ir paplašināt skolas telpas, iegūstot funkcijai atbilstošu prezentatīvu telpu skolas vajadzībām- aktu zāli, ko iespējams izmantot arī pagasta iedzīvotājiem. Jaunbūvējamā piebūve sastāv no divām iedomātām daļām- aktu zāle un ieejas mezgls. Jaunbūve projektēta no metāla kolonnu un pasiju konstrukcijām, zem kolonnām stabveida pamati, zem sienām lentveida pamati, nesošās sienas no FIBO keramzīta blokiem, kas no ārpuses siltināti ar PAROC FAS siltumizolāciju, jumta konstrukcijas virs estrādes un ieejas mezgla dobtie dzelzsbetona paneļi, aktu zāles centrālajā daļā koka kopnes. Kopējās būvdarbu izmaksas plānotas Ls 585 665,26. Projekts sastāv no paskaidrojuma raksta daļas un grafiskās daļas. Paskaidrojuma raksta daļā ir aprakstīti arhitektūras risinājumi, inženiertehniskā nodrošinājuma principiālie raksturojumi, konstruktīvie risinājumi, tāmes un ekonomiskie rādītāji, kā arī būvdarbu veikšanas organizācija un darba drošības tehnika. Inženierprojekta apjoms ir 131 lapaspuses, 52 tabulas, 16 attēli, A1 8 rasējumu lapas, A1viena grafiskā lapa, atsauces uz 3 informācijas avotiem. Darba kopapjoms ir 208 lapaspuses (tai skaitā pielikumi uz 11 lapaspusēm), tas satur 64 tabulas un 43 attēlus, 9 A1 lapas un tajā ir atsauces uz 51 informācijas avotiem.
Keywords Guļbūves ēku siltināšana
Keywords in English Heat Insulation of a Log House
Language lv
Year 2013
Date and time of uploading 17.06.2013 21:00:37