Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Professional Bachelor
Title of the study programm Materials Technology and Design
Title in original language Saliekams molberts - galds
Title in English Foldable Easel- Table
Department Institute of Design Technologies
Scientific advisor Mg.sc.ing., lektora p.i. E.Kirilovs
Reviewer Mg.sc.ing., lektore G.Zommere
Abstract ANOTĀCIJA Grigorjeva S. „Saliekams molberts-galds" Bakalaura darbs ar projekta daļu Rīga:RTU,2013 Darba apjoms: Bakalaura darbā ar projekta daļu tika izstrādāts darba galds, kas sevī ietver funkcionālu konstrukciju. Šajā izstrādājuma ir apvienots transformējams galds ar molbertu. Galds sastāv no funkcionālas virsmas, kas sadalīta trīs daļās, vidus daū ir iespējams izmantot kā molbertu, savukārt ze atbīdāmām sānu virmas daļām atrodas plaukti. Galds ir aprīkotsa arī ar noľemamiem plauktiem zem galda virsmas. Bakalaura darba ietvarā tika izvērtēts Latvijas tirgus pieprasījums veicot aptauju un tā pētījumu, lai noteiktu produkta iespējamo virzību un pieprasījumu. Projekta ietvaros tika nodibināts uzľēmums SIA „F-ALDERO", kas nodarbojas ar šī izstrādājuma projektēšanu un izgatavošanu. Tika pētīti piedāvātie mēbeļu materiāli un piemeklēti atbilstošākie savienojumi, konstrukcijas, pētītas tika tehnoloģiskās iekārta, plānota paša raţotne, radīts preces un uzľēmuma logo un reklāmas kampaľas, veikta produkta cenošana.
Keywords molberts
Keywords in English easel
Language lv
Year 2013
Date and time of uploading 17.06.2013 11:46:05