Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Professional Bachelor
Title of the study programm Civil Engineering
Title in original language "Universāla sporta zāle"
Title in English "Universal sports gym"
Department 24000 Faculty of Civil Engineering
Scientific advisor I.Mieriņš
Reviewer A.Kovaļovs
Abstract Bakalaura darba tēma ir Nesošā koka rāmja dzegas mezgla racionāla konstrukcija. Darbā dots vispārīgs ieskats par līmētā koka rāmjiem, dažādu ēku līmētā koka rāmju tipa nesošo šķērsrāmju veidiem, rāmju dzegas mezgla iespējamajiem risinājumiem, ierobežojumi šādu rāmju izmantošanai un līmētā koka rāmju aprēķinu pamatprincipi. Darbā ir veikts 3 tipiskāko koka rāmju dzegas mezglu aprēķins pēc mūsdienu projektēšanas metodēm. Uz aprēķinu, būvizmaksu un vispārējo ekspluatācijas noteikumu pamata tiek veikts šo dzegas mezglu un rāmju kopumā salīdzinājums. Darba secinājumu daļā tiek uzskaitītas dzegas mezglu priekšrocības un trūkumi, tiek noteikts racionālākais dzegas mezgls un doti ieteikumi un priekšnoteikumi koka rāmju plašākai izmantošanai būvkonstrukcijās. Darbā: 46 lpp. teksts, 26 attēli, 2 tabulas 8 pielikumi un 19 izmantotie informācijas avoti. Inženierprojektā Universālā sporta zāle tiek projektēta esošas skolas sporta zāles piebūve. Darbā tiek apskatīti grunts hidroģeoloģiskie dati, ēkas novietojums, arhitektūras, telpu plānojuma risinājumi, konstruktīvais izpildījums, izmantotie materiāli un apdare, inženierkomunikāciju principiālie risinājumi, veikta dažādu projektā izmantojamu materiālu siltumtehniskā un ekonomiskā salīdzināšana. Ēkas galvenās nesošās konstrukcijas ir līmētā koka rāmji. Darbā doti galveno nesošo konstrukciju un to mezglu aprēķini. Tiek izstrādāti projektējamās ēkas detalizēti rasējumi. Darbā arī tiek aprakstīts būvdarbu vadīšanas un organizēšanas process, darba aizsardzības, ugunsdrošības un vides aizsardzības pasākumi. Inženierprojekta galvenais mērķis ir izveidot tehniski ekonomiski pamatotu sporta zāles projektu. Izstrādājot darbu ievēroti mūsdienu projektēšanas standarti, Latvijas Republikā spēkā esošā būvniecības likumdošana, arhitektoniskās prasības un iespējamie dažādu inženierkomunikāciju apsaimniekotāju dienestu izdotie tehniskie noteikumi. Inženierprojekta daļas apjoms ir 118 lappuses, kas ietver 6 tabulas, 47 attēlus, 6 pielikumus, 8 A1 formāta rasējumu lapas un 37 izmantotās litearatūras avotus.
Keywords Nesošais koka rāmis, dzegas mezgls, variantu salīdzinājums, universālā sporta zāle
Keywords in English Load-bearing wooden frame, frame ledge, comparison of options, univeral sports gym
Language lv
Year 2013
Date and time of uploading 17.06.2013 10:09:49