Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Professional Bachelor
Title of the study programm Civil Engineering
Title in original language "Ķekavas sākumskolas mācību korpuss 2A"
Title in English "Elementary school of Kekava, school building 2A"
Department 24000 Faculty of Civil Engineering
Scientific advisor L.Pakrastiņš
Reviewer R.Eizenšmits
Abstract Pētnieciskās daļas tēma ir Lieces nestspēja pēcsaspriegtiem dzelzsbetona pārsegumiem. Darbā tiek aprakstītas lineārās un plastiskās sabrukuma teorijas pielietošanas iespējas pēcsaspriegtiem dzelzsbetona pārsegumiem ar bez saistes stiegrojumu. Šādiem pārsegumiem nestspējas noteikšanai nepieciešams apskatīt ne vien kritisko šķēlumu, bet arī visas konstrukcijas deformēto stāvokli un ievērtēt stiegrojuma sprieguma pieaugumu. Darbā tiek analizēti pasaules vadošo būvnormatīvu (Eirokodekss, Amerikas Betona institūts, Britu Standartu organizācija) izstrādātie aprēķini sprieguma pieauguma noteikšanai, salīdzinot tos ar eksperimentu datiem, vienkāršotu iteratīvu aprēķinu un galīgo elementu programmu Bentley RAM Concept. Rezultāti parāda, ka sprieguma pieaugums bez saistes stiegrojumā būtiski ietekmē lieces nestspēju un to ir nepieciešams precīzi ievērtēt ekonomisku konstrukciju projektēšanā. 2. Eirokodeksa piedāvātā vienkāršotā aprēķinu metode ir nepilnīga un dažās situācijās pat nedroša, tādēļ pētnieciskās daļas secinājumos tiek dotas rekomendācijas 2. Eirokodeksa Latvijas Nacionālajam Pielikumam. Inženierprojekta daļas tēma ir Ķekavas sākumskolas mācību korpuss 2A. Darbā veikti galveno būvkonstrukciju aprēķini, salīdzinot klasiskā un pēcsaspriegtā dzelzsbetona pārseguma tehniskās un ekonomiskās priekšrocības. Tāpat projektā aprakstīti galvenie arhitektūras un inženierkomunikāciju risinājumi, dots ieskats būvdarbu veikšanas organizācijā un ugunsdrošības pasākumos. Diplomdarba kopējais apjoms ir 139 lappuses, no kurām pētnieciskā daļa sastāda 54 lappuses un inženierprojekta daļa 85. Diplomdarbā iekļautas 32 tabulas, 51 attēls un 40 zinātniski-tehniskās literatūras avoti. Inženierprojekta grafiskās daļas apjoms ir 8 A1 formāta rasējuma lapas.
Keywords Lieces nestspēja, lineāri elastiskā analīze, plastiskā analīze, bez saistes stiegrojums
Keywords in English Flexural strength, linear elastic analysis, plastic analysis, unbounded tendon
Language lv
Year 2013
Date and time of uploading 17.06.2013 09:44:12