Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Professional Master
Title of the study programm Heat Power and Heat Engineering
Title in original language Biokurināmo koģenerācijas staciju izvērtējums Latvijā
Title in English An Analysis of Biofuel Cogeneration Plants in Latvia
Department
Scientific advisor Dr.sc.ing. Sigurds Jaundālders
Reviewer Dr.habil.sc.ing. Namejs Zeltiņš
Abstract Maģistra darbā autors ir veicis pētījumu par biokurināmām koģenerācijas stacijām Latvijā. Apkopojot datus un analizējot situāciju par valsts biokurināmām koģenerācijas stacijām un politiku valstiskā mērogā, autors saskāries ar vairākām problēmām, kurām piedāvājis savus risinājumus. Pieaugot biokurināmo staciju skaitam Latvijā, strauji aug koksnes šķeldas un malkas cena, ko varētu ierobežot ar vietējo resursu diversifikācija. Viens no variantiem, ko piedāvājis autors, ir ar līdzsadedzināšanas metodi izmantot lauksaimniecības atkritumus - salmus. Autors ir veicis salmu degšanas teorētisko analīzi un salīdzinājis tos ar koksni. Teorētiskajā degšanas analīzē meklējis iemeslus, kādēļ salmus neizmanto Latvijas enerģētikā. Apskatot tuvākā reģiona piemērus, tad Dānijā salmu izmantošanas pieredze ir vairāk nekā 20 gadi un šobrīd katru gadu enerģētikā to īpatsvars palielinās un jau pārsniedz 1 miljonu tonnu gadā. Autors ir arī apskatījis Latvijā uzstādītās biomasas koģenerācijas staciju tehnoloģiju galvenos darbības principus, norādījis to priekšrocības un trūkumus. Piedāvājis savus ieteikumus. Pētījumā vislielākais uzsvars tika likts uz kopējo enerģētikas politiku, kura paredz 2020. gadā sasniegt 40 % un 2030. gadā jau 50 % atjaunojamās enerģijas īpatsvaru bruto enerģijas patēriņā, galvenokārt uz biomasas rēķina. Lai to panāktu pēc iespējas efektīvāk un ar mazākiem līdzekļiem, autors vērš uzmanību uz šajā sektorā pastāvošām problēmām un tendencēm, sniedzot savus risinājumus un ieteikumus. Šajā darbā veikts biokurināmo koģenerāciju staciju pētījums par valstiskā līmeņa procesiem enerģētikas nozarē, kas atstāj iespaidu gan uz ekonomiku, gan uz katra iedzīvotāja labklājību. Autora ieskatā, darba materiāli būs noderīgi ne tikai studentiem, bet arī, valstiskā līmeņa problēmu risināšanā. Kopējas darba apjoms ir 70 lpp., kas sastāv no pētījuma uz 50 lpp., pielikuma uz 15 lpp. Kopējais izmantoto materiālu daudzums ir 30, kas sastāv no 3 grāmatām, 3 referātiem, 2 zinātniskiem rakstiem, 4 lekcijām, 18 interneta saitēm.
Keywords biomasa
Keywords in English Biofuel
Language lv
Year 2013
Date and time of uploading 14.06.2013 15:10:26