Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Professional Bachelor
Title of the study programm Heat Power and Heat Engineering
Title in original language Digestāta žāvēšanas iekārtas integrācija biogāzes stacijas darbībā
Title in English Integration of Digestate Dryer into Biogas Plant Operation Cycle
Department
Scientific advisor M.sc.ing. Aleksandrs Soročins
Reviewer Dr.sc.ing. Ivars Bekmanis
Abstract Diplomdarba tēma: Digestāta žāvēšanas iekārtas integrācija biogāzes stacijas darbībā. Diplomdarba mērķis: apskatīt žāvēšanas iekārtas pieslēgšanu pie koģenerācijas stacijas siltumapgādes sistēmas, izpētīt žāvēšanas procesu norīsi, kā arī piedāvāt risinājumus žāvēšanas produkta lietderīgai izmantošanai. Darba apraksts: Darbā ir aprakstīta iespēja lietderīgi izmantot digestātu blakus produkts no biogāzes ražošanas. Darbs satur žāvēšanas procesa teorētisko aprakstu, ir izanalizēts reālas žāvēšanas iekārtas darbības cikls pielietojot siltuma enerģijas un masas bilances vienādojumus, H-d diagrammā ir attēloti visi procesi kas notiek žāvēšanas iekārtā, ir apdomāts iekārtas pieslēgums pie stacijas, ir dota izejvielas pievades sistēmas shēma, ir izstrādāti rasējumi kas parada siltumapgādes sistēmas izvietoju genplānā un galveno iekārtas mezglu izvietojumu teritorijā. Aprēķinu rezultāti: Aprēķinos bastojoties uz datiem no iekārtas tehniskas pases un prasībām, kurus izvērš sausa digestāta ražošana ir aprēķināti masas un enerģijas bilances, pēc šiem datiem ir uzbūvēta H-d diagramma, ir aprēķināts siltumenerģijas apjoms un pievadīšanas cauruļvadu hidraulika ar mērķi izvēlēties regulējošo armatūru un siltuma izolāciju. Diplomprojekta darba rezultāti un gala secinājumi: Ir secināts, ka žāvēšanas iekārta ir labs risinājums siltumenerģijas pārpalikuma izmantošanai, un potenciālas peļņas zaudēšanas novēršanai. Darbs sastāv no 65 lapām, tajā ir 22 attēli, 2 tabulas, 7 pielikumi un 21 literatūras avoti. Darbs izstrādāts latviešu valodā.
Keywords Digestāts Žāvēšanas iekārta integrācija
Keywords in English Digestate Drying machine integration
Language lv
Year 2013
Date and time of uploading 14.06.2013 14:51:03