Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Master
Title of the study programm Chemical Technology
Title in original language Etinilglicinola atvasinājumu iegūšana bis-trihloracetamidātu ciklizācijas reakcijā
Title in English Synthesis of ethynylglycinol derivatives by cyclization of bis-trichloroacetimidates
Department 14000 Faculty of Material Science and Applied Chemistry
Scientific advisor Dr.chem. Aigars Jirgensons
Reviewer Dr.habil.chem. Andris Strakovs
Abstract Maģistra darba ietvaros izstrādāta jauna metode etīnilglicinola atvasinājumu iegūšanai, kas balstīta uz Luisa skābes katalizētu bis-trihloracetimidātu ciklizāciju par oksazolīniem. Pārbaudīta ciklizācijas reakcijas reģioselektivitāte atkarībā no Luisa skābes un substrāta. Apskatīti iespējamie ciklizācijas reakcijas mehānismi un novērtēta iespēja izmantot šo reakciju enantiobagātinātu etīnilglicinola atvasinājumu iegūšanai. Atrastas piemērotas asimetriskās sintēzes metodes enantiobagātinātu atslēgas starpproduktu - propargilspirtu iegūšanai, kas dod produktu ar augstu enantiomēro pārākumu. Parādīta oksazolīnu hidrolīze līdz etīnilglicinola atvasinājumiem. Maģistra darba literatūras apskats vēltīts propargilspirtu un etīnilglicinola atvasinājumu asimetriskām iegūšanas metodēm. Literatūras apskatā apkopota informācija par laika periodu no 1984. līdz 2012. gadam, izmantojot datu bāzes ScienceDirect, Reaxys. Maģistra darbs uzrakstīts latviešu valodā, tā apjoms 84 lpp. Darbs satur 58 shēmas, 14 attēlus, 16 tabulas, tajā izmantoti 60 literatūras avoti.
Keywords ETĪNILGLICINOLA ATVASINĀJUMU IEGŪŠANA LUISA SKĀBES KATALIZĒTA BIS-TRIHLORACETIMIDĀTU CIKLIZĀCIJAS RE
Keywords in English SYNTHESIS OF 2-ETHYNYLGLYCINOLS BY LEWIS ACIDS CATALYZED CYCLIZATION OF BIS-TRICHLOROACETIMIDATES
Language lv
Year 2013
Date and time of uploading 14.06.2013 11:11:19