Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Professional Bachelor
Title of the study programm Technical Translation
Title in original language Būvniecības nozares informatīvo tekstu tulkošanas metodes
Title in English Approaches to Translating Informative Texts in the Sphere of Civil Engineering
Department Institute of Applied Linguistics
Scientific advisor Dr.philol., Mag.oec., asoc.prof. Marina Platonova
Reviewer Mag.paed., lekt. Marija Šulca
Abstract Bakalaura darba autore ir Anna Aksjonova, Rīgas Tehniskās universitātes Lietišķās valodniecības institūta studiju programmas Tehniskā tulkošana 4.kursa studente. Bakalaura darba tēma ir "Būvniecības nozares informatīvo tekstu tulkošanas metodes". Tā mērķis ir analizēt noteiktu tehnisku tekstu, izpētīt dažādu tulkošanas pieeju un metožu izmantošanu, lai radītu saskaņotu un saistītu tekstu. Autore ir skaidrojusi teorētisko informāciju ar attiecīgiem piemēriem gan no avota teksta, gan arī tulkojuma. Struktūras ziņā Bakalaura darbs sastāv no anotācijas, ievada, teorētiskās daļas, praktiskās daļas avota teksta tulkojuma latviešu valodā secinājumiem, bibliogrāfijas un četriem pielikumiem. 1.pielikumā ir kontekstā mainīgo vārdu glosārijs, 2.pielikumā terminu glosārijs, 3.pielikumā abreviatūras saraksts, 4.pielikumā avota teksts angļu valodā. Avota teksta nosaukums ir Ilgtspējīga Celtniecība (Sustainable Construction) un tā autore ir Sendija Halideja (Sandy Halliday), grāmata izdota 2008.gadā. avota tekstā ir dota informācija par ilgtspējību un ilgtspējīgu celtniecību, kā arī to, kā ilgstpējība gadu gaitā ir attīstījusies. Tekstā ir arī aprakstīti ilgtspējīgu celtņu piemēri. Bakalaura darba teorētiskā daļā ir detalizēta tulkotā teksta analīze. Tā sastāv no 30 lapaspusēm. Bakalaura darba praktiskā daļa sastāv no 60 lapaspusēm. Kopumā Bakalaura darbā ir 103 lapaspuses, neskaitot pielikumus. Bibliogrāfijas saraksts sastāv no 16 grāmatām, 3 vārdnīcām, 2 interneta avotiem un 5 interneta vārdnīcām.
Keywords tulkošanas pieejas, metodes, celtniecība, informatīvs teksts
Keywords in English approaches, methods, civil engineering, informative text
Language eng
Year 2013
Date and time of uploading 14.06.2013 05:21:35