Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Master
Title of the study programm Chemical Technology
Title in original language Ar sudrabu aizvietota hidroksilapatīta modifikācija un tā in vitro novērtējums simulētajos ķermeņa šķīdumos
Title in English Modification of silver doped hydroxyapatite and its in vitro evaluation in simulated body fluids
Department 14000 Faculty of Material Science and Applied Chemistry
Scientific advisor Dr.sc.ing. Dagnija Loča, Mg.chem. Arita Dubņika
Reviewer Dr.habil.sc.ing. Jānis Grabis
Abstract Maģistra darbā apskatītas sudraba un kalcija fosfātu keramikas īpašības, ar sudrabu aizvietota hidroksilapatīta sintēzes metodes, porainas hidroksilapatīta keramikas izgatavošanas paņēmieni un implatmateriālu in vitro pētījumu metodes. Darbā izmantota Vispārīgās ķīmijas tehnoloģijas institūtā un RTU Zinātniskajā bibliotēkā pieejamā literatūra, kā arī elektroniskās datu bāzes (Science Direct, Springerlink) un internets. Apskatītie literatūras avoti ir latviešu un angļu valodā, kas izdoti periodā no 1972. līdz 2012. gadam. Eksperimentālajā daļā sintezēts ar sudrabu aizvietots hidroksilapatīts, izmantojot suspensijas nogulsnēšanas metodi. Izgatavotas presētas un porainas keramikas pamatnes, kurām analizēts fāžu sastāvs, iekļautais sudraba saturs un veikti in vitro pētījumi.
Keywords AR SUDRABU AIZVIETOTS HIDROKSILAPATĪTS, SUSPENSIJAS NOGULSNĒŠANAS SINTĒZE, IN VITRO PĒTĪJUMI, BIOAKT
Keywords in English SILVER DOPED HYDROXYAPATITE, SUSPENSION PRECIPITATION SYNTHESIS, IN VITRO STUDIES, BIOACTIVITY
Language lv
Year 2013
Date and time of uploading 14.06.2013 03:24:27