Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Professional Bachelor
Title of the study programm Civil Engineering
Title in original language "Fasāžu apzaļumošana"; diplomprojekts "Trīsstāvu ēka ar mansarda izbūvi"
Title in English "Green Walls"; Diploma Project "A Three-Story Building with a Mansard"
Department 24000 Faculty of Civil Engineering
Scientific advisor V.Lūsis
Reviewer N.Toropovs
Abstract Diplomprojekts sastāv no pētījumu daļas „Fasāžu apzaļumošana” un inženierprojekta „Trīsstāvu ēka ar mansarda izbūvi”. Pētījumu daļā „Fasāžu apzaļumošana” aplūkots jautājumu loks, kas saistīts ar šo zaļo elementu pilsētvidē. Tiek sniegts īss pilsētvides ekoloģiskais raksturojums, analizēti gaisa piesārņojuma veidi un pozitīvie efekti, ko rada zaļie laukumi. Tā kā urbanizācijas procesā zaļie laukumi samazinās, viena no alternatīvām ir apzaļumota fasāde, kurai nepieciešams gan konstruktīvais (augu balstu sistēmas), gan botānisks risinājums. Darbā aplūkotas abas fasāžu apzaļumošanas sistēmas – ar zemi saistītā apzaļumošanas sistēma un ar fasādi saistītā apzaļumošanas sistēma, tiek analizēta balstu piemērotība un saderība ar konkrētiem augiem, sniegts arī īss pārskats par augiem un to īpašībām, kas būtu jārespektē Latvijas klimatiskajos apstākļos. Tiek pievērsta uzmanība bojājumiem, kas var rasties ēkas sienām un pamatiem, ja fasāžu apzaļumošana veikta kļūdaini. Darbā aplūkota arī citu valstu pieredzē fasāžu apzaļumošanas jomā un izvērtētas tās perspektīvas Latvijas pilsētvidē. Pētījumu daļa sastāv no 77 lappusēm, kurās ietvertas 6 tabulas, 42 attēli, 37 literatūras avoti. Inženierprojekts „Trīsstāvu ēka ar mansarda izbūvi” izstrādāts pēc esošās likumdošanas, būvnormatīviem un normām. Projekts sastāv no tehniskā projekta sastāvdaļām - arhitektūras daļas, būvkonstrukciju daļas, būvdarbu organizācijas un tehnoloģijas daļas un ekonomikas daļas. Arhitektūras daļā tiek risināts plānojums ēkai, būvmateriālu izvēle un noteikti siltumtehniskie rādītāji. Inženierkomunikāciju daļā ir izskatīti apkures un ventilācijas, ūdens un kanalizācijas, lietus kanalizācijas, elektroapgādes, sistēmu principiālie risinājumi. Būvkonstrukciju daļā tiek veikta ēkas nesošo konstrukciju izvēle un aprēķins. Būvdarbu organizācija un tehnoloģijas daļā tiek risināta darbietilpība, darba organizācija, būvdarbu veikšanas tehnoloģijas un kalendārais plāns. Ekonomikas daļā tiek aprēķinātas galveno darbu izmaksas un darbietilpība. Inženierprojekts sastāv no 96 lappusēm, kurās ietvertas 28 tabulas, 9 attēli, 201 formulas, 29 literatūras avoti un grafiskā daļa uz 9 A1 rasējuma lapām.
Keywords Fasāžu apzaļumošana
Keywords in English Green Walls
Language lv
Year 2013
Date and time of uploading 13.06.2013 15:29:52