Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Master
Title of the study programm Engineering Technology, Mechanics and Mechanical Engineering
Title in original language "Lokano elementu šķērssvārstību analīze mašīnās un mehānismos "
Title in English "Analysis of Lateral Oscillations of Flexible Elements in Machines and Mechanisms "
Department
Scientific advisor asociētais profesors Vitālijs Beresņevičs
Reviewer profesora p.i. Semjons Cifanskis
Abstract Darbs veidots kā nobeiguma darbs maģistra akadēmiskajām studijām RTU Mehānikas institūta Transporta un mašīnzinību fakultātē. Darbs tiek veltīts mašīnu un mehānismu lokano elementu (siksnu, kabeļu, tauvu, stīgu u.c.) šķērssvārstību izpētei pie kinemātiskās un parametriskās ierosmes. Matemātiski uzdevums ir formulēts, ka lokana elementa uzspiesto un parametrisko svārstību parciālais diferenciālvienādojums, turklāt tiek ņemta vērā lokana elementa ģeometriskā, statiskā un fiziskā nelineāritāte. Sistēmas dinamiskā analīze tiek veikta, matemātiski modelējot lokana elementa nelineārās šķērssvārstības analogu-ciparu datoru kompleksā, kā arī personālā datora ar programmatūras MATLAB palīdzību. Tika sastādīta lēzena lokana elementa aprēķina shēma, kurā ievēroti lokanā elementa svars, apkārtējās vides temperatūras ietekme, papildus slodze no vadu apledojuma un vēja radītais spiediens. Izanalizēts lēzena lokanā elementa sprieguma-deformētais stāvoklis, izmantojot datora programmu Mathcad. Parādīts, ka temperatūras ietekme uz lēzena lokana elementa sprieguma-deformēto stāvokli kļūst sevišķi pamanāma pie samērā neliela laiduma garuma. Izpildīta diegu (vadu) šķērssvārstību analīze uztīšanas iekārtās. Tika novērtēta aksiāla stiepējspēka papildus pulsācijas ietekme uz lokana elementa uzspiesto rezonanses svārstību parametriem. Parādīts, ka papildus parametriskā ierosme noteiktos apstākļos nodrošina rezonanses svārstību apspiešanu plašā frekvenču diapazonā. Teorētisko pētījumu rezultāti pārbaudīti eksperimentāli. Darba autors Edgars Lapiņš. Darbs sastāv no ievada, galvenajām sadaļām, secinājumiem un izmantotās literatūras. Darba apjoms: 65 lpp. teksts, 38 attēli, 1 tabula un 28 bibliogrāfisko avotu nosaukumi.
Keywords Lokano elementu šķērssvāsrstību analīze mašīnās un mehānismos
Keywords in English Analysis of Lateral Oscillations of Flexible Elements in Machines and Mechanisms
Language lv
Year 2013
Date and time of uploading 13.06.2013 12:48:26