Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Professional Master
Title of the study programm Civil Engineering
Title in original language "Ilgtspējīga vieglbetona izveide, izmantojot porizētas stikla pildvielas"
Title in English "Sustainable development of lightweight concrete based on foam glass granules"
Department 24000 Faculty of Civil Engineering
Scientific advisor D.Bajāre
Reviewer V.Ā.Lapsa
Abstract Porizētas stikla pildvielas (PSP) galvenokārt tiek ražotas, pārstrādājot stikla atkritumus, tādējādi veicinot stikla otrreizēju pārstrādi. Šīs porizēta stikla granulas ir piemērotas integrēšanai betona struktūrā kā pildviela, kā rezultātā tiek iegūts vieglbetons, kuru iespējams izmantot gan kā siltumizolācijas, gan kā slodzi uzņemošu materiālu. Viena no galvenajām problēmām, kas rodas, izmantojot PSP betonā, ir sārmu-silīcija reakcijas (SSR). Reakcijas rezultātā veidojas sārma-silīcija gēls, kuram ir palielināts tilpums, kas izraisa iekšējus spriegumus betonā, veidojot betona struktūrā plaisas, pasliktina mehāniskās īpašības un samazina betona ilgmūžību. Pasaulē tiek meklēti risinājumi šīs nevēlamās reakcijas novēršanai, kā arī SRR vieglbetona struktūrā tiek pētīta arī maģistra darbā. Maģistra darba mērķis: ilgstspējīga vieglbetona izveide no porizētām stikla pildvielām. Izvirzītie darba uzdevumi mērķa sasniegšanai: 1) Noteikt PSP fizikālās un mehāniskās īpašības. 2) Izgatavot vieglbetona sastāvu no PSP un noteikt tā fizikālās un mehāniskās īpašības. 3) Pārbaudīt betona izturību uz SSR (standarts RILEM AAR-2) ar 8 dažādiem komerciāli pieejamiem cementiem un novērtēt vielgbetona struktūras, deformāciju un mehānisko īpašību izmaiņas. 4) Noskaidrot dažādu mikropiedevu ietekmi uz SSR intensitāti betona struktūrā un novērtēt mikropiedevu lietderību. 5) Izvēlēties labākās mikropiedevas un piedāvāt vieglbetona sastāvu, kuram SSR iedarbība ir vismazākā, tādējādi nodrošinot lielāko betona ilgmūžību. SSR noteikšanai vieglbetonam sākotnēji izmantoti 8 dažādi komerciāli pieejami cementu veidi. Divi no šiem cementiem ir ar zemu Na2O ekvivalentu (<0.6%), pārējiem Na2O ekvivalents ir 1.000.05%. SSR pārbaužu rezultāti liecina, ka vieglbetona relatīvā izplešanās ir no 0.160-0.205%, kas neatbilst izmantotā Standarta prasībām (pieļaujams 0.054%). SEM mikrostruktūras analīze pēc SSR testa uzrāda ievērojamus PSP bojājumus. Pētījuma turpinājumā tika izmantotas dažādas mikropiedevas SSR intensitātes samazināšanai. Rezultātā paraugu izplešanās SSR iedarbībā tika samazinātas līdz 0.015%. Var secināt, ka, izmantojot atbilstošas mikropiedevas un cementa veidu, iespējams izgatavot ilgtspējīgu vieglbetonu no PSP, kuram tilpuma izplešanās un materiāla degradēšanās SSR iedarbībā ir minimizēta, un vieglbetons ir drošs ekspluatācijā Latvijas klimatiskajos apstākļos. Maģistra darbā izmantota zinātniskā literatūra, spēkā esošie Latvijas Standarti un būvnormatīvi, jaunākie būvniecības žurnāli un interneta resursi. Maģistra darba apjoms ir 96 lappuses, 27 tabulas, 46 attēli. Izmantoti 56 literatūras avoti.
Keywords Vielgbetons, porizētas stikla pildvielas, sārma-silīcija reakcijas (SSR)
Keywords in English Lightweight concrete, foam glass granules, Alkali-silica reaction
Language lv
Year 2013
Date and time of uploading 13.06.2013 11:32:40