Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Professional Bachelor
Title of the study programm Clothing and Textile Technology
Title in original language Lūksnes šķiedru auduma fizikālo īpašību izmaiņas pēc metālu un to oksīdu nanodaļiņu uznešanas
Title in English The Physical Properties of Bast Fibre Fabrics Change after Nanoparticles of Metals and their Oxides are Applied
Department Institute of Design Technologies
Scientific advisor Dr.sc.ing. I.Baltiņa Dr.phys.A.Lūsis Cietvielu fizikas institūts
Reviewer Habil. Dr.sc.ing. Guntis Strazds Vieglās rūpniecības uzņēmumu asociācijas prezidents
Abstract Uļjana SIDOROVIČA Lūksnes šķiedru auduma fizikālo īpašību izmaiņas pēc metālu un to oksīdu nanodaļiņu uznešanas, [Bakalaura darbs] Rīgas Tehniskā universitāte, TTDI, ATTK, Rīga 2013 ATSLĒGAS VĀRDI: lūksnes šķiedras, metāla pārklājumi, termogravimetrija, impedances spektroskopija Darba teorētiskajā daļā apkopota informācija par kaņepēm, liniem, lūksnes šķiedru ķīmisko sastāvu un fizikālām īpašībām. Apskatītas metālu un oksīdu pārklājumu iegūšanas metodes un metalizētu tekstilmateriālu īpašības un pielietojums. Eksperimentālā daļā pētīts, kā mainās lūksnes šķiedru auduma fizikālās īpašības pēc metālu un to oksīdu nanodaļiņu uznešanas. Izmantojot termogravimetrijas metodi noteikts mitruma saturs pētāmā materiālā, pēc izturēšanas dažādos klimatiskos apstākļos. Ar impedances spektroskopijas metodi izpētīts, kā mainās paraugu elektriskā pretestība atkarībā no mitruma satura. Veikti gaiscaurlaidības un ūdenstvaikpretestības mērījumi paraugiem ar un bez pārklājuma. Veiktie pētījumi parāda, ka paraugi, ar plazmā attīrītu virsmu, daudz labāk piesaista ūdeni, nekā paraugs ar neapstrādātu virsmu. Savukārt metāla pārklājumi samazina ūdens piesaisti. Izpētīts, ka pārklājumi samazina paraugu elektrisko pretestību. Normālos klimatiskos apstākļos izturētiem paraugiem raksturīga kapacitatīvā/reaktīvā pretestība - ir izteiktas dielektriskās īpašības, bet mitriem paraugiem pie zemām frekvencēm ir omiskā/aktīvā pretestība - ir izteiktas elektrovadāmības īpašības, kas pie augstām frekvencēm pāriet dielektriskās. Tātad lūksnes šķiedru auduma elektrisko pretestību ietekmē mitruma saturs materiālā un pārklājuma materiāls. Darbs uzrakstīts uz 74 lappusēm. Darbā ir 48 attēli, 7 tabulas un 5 pielikumi. Izmantoti 108 literatūras avoti - grāmatas, standarti, zinātniskie raksti un interneta resursi.
Keywords lūksnes šķiedras, metāla pārklājumi, termogravimetrija, impedances spektroskopija
Keywords in English bast fibres, metal coatings, thermogravimetry, impedance spectroscopy
Language lv
Year 2013
Date and time of uploading 13.06.2013 08:03:39